Beschut werk vanaf 2017 verplicht

0

Gemeenten zijn vanaf 2017 verplicht om mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen werken, beschut werk aan te bieden.

Dat meldt staatssecretaris Jetta Klijnsma van SZW.

Praktijkroute
In de Wet banenafspraak zit ook de mogelijkheid dat mensen bij wie op de werkplek wordt vastgesteld dat zij niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, worden opgenomen in het doelgroepregister, via de zogenaamde Praktijkroute. Naar verwachting vormen de resultaten van het lopende onderzoek naar de Praktijkroute een onderbouwing van deze keuze zodat beide maatregelen gelijktijdig vanaf 2017 in werking kunnen treden. De Praktijkroute moet ervoor zorgen dat de plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking met minder bureaucratie kan verlopen.

De ministerraad stemde in met het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma. Het voorstel ligt voor advies voor bij de Raad van State.

Achterblijven
Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 krijgen gemeenten geld voor mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden op de arbeidsmarkt kunnen participeren. Uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal gerealiseerde beschut werkplekken in gemeenten ver achterblijft bij de verwachtingen. Gemeenten zouden dit jaar 3200 mensen aan beschut werk moeten helpen, maar volgens het rapport van de Inspectie SZW waren er halverwege het jaar maar 115 plekken gerealiseerd. In juni kondigde de staatssecretaris daarom aan gemeenten wettelijk te gaan verplichten beschut werk te organiseren.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.