Effecten re-integratie verwaarloosbaar

0

De resultaten van re-integratietrajecten krijgen amper handen op elkaar. Toch zijn er voorbeelden waar de uitkomsten positief zijn. “Het totale effect is aanzienlijk.”

“Uit de uitkomsten kan geconcludeerd worden dat een jaar tot anderhalf jaar na instroom in het experiment in de meeste gevallen geen significante effecten op de uitstroom uit de uitkering zijn gemeten”, staat in het onderzoek Uitkomsten en ervaringen experimenten netto-effectiviteit re-integratie (zie bijlage).

“Dit geldt voor zowel de totale uitstroom uit de uitkering als de uitstroom naar werk. Alleen bij het experiment WerkLoont in Rotterdam vinden we zowel een significant preventie-effect als een significant positief uitstroomeffect.”

Voor dit rapport is gekeken naar experimenten met re-integratietrajecten in Rotterdam, Nijmegen, Enschede en Helmond. In deze gemeenten is ook gekeken naar inspanningen om langdurige werklozen aan een baan te helpen. Het volgens dit onderzoek beste programma combineert training, werkervaring en begeleiding bij het zoeken naar werk.

Aanbevelingen
“In de eerste plaats is een verandering in houding en kennis nodig bij de betrokken partijen binnen een gemeente: bestuur, management en uitvoerenden”, is de eerste aanbeveling van het onderzoek. “In de uitvoering wil men vooral iets doen voor cliënten. Men is minder bezig met de vraag of het ook helpt wat men doet. Er is daarom een verdere professionalisering in de beroepsgroep nodig, die moet leiden tot een gerichtheid op effectieve dienstverlening en een positieve houding ten opzichte van evaluatie in het algemeen en experimenten in het bijzonder.”

Bestuur en management wordt aangeraden een vinger aan de pols te houden en waar nodig trainingen te organiseren. “Verder kan garantstelling voor de financiële risico’s ervoor zorgen dat gemeenten eerder bereid zijn om experimenten te starten met re-integratie-instrumenten waarvan vooraf wordt gedacht dat het effect aanzienlijk is.”

WerkLoont
Rotterdam komt het best uit de bus. Dit zijn de conclusies over de aanpak in die gemeente:

  • WerkLoont heeft een netto preventief effect op het krijgen van een uitkering;
  • WerkLoont heeft een positief effect op de uitstroomkans, totaal en naar een baan, van degenen die wel in een uitkering komen;
  • Het totale effect is aanzienlijk.

Ook het zogenoemde Inspanningsplan van de gemeente Nijmegen boekt mooie resultaten, is een conclusie. Vanaf pagina 61 zijn afzonderlijke rapportages van de verschillende experimenten te vinden.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.