Marktwerking in de sociale werkvoorziening

0

Nu de overheid fors bezuinigt binnen het sociaal domein, kampt de sociale werkvoorziening de komende jaren met een oplopend tekort. Biedt marktwerking, net als in de zorg, mogelijkheden om de kosten in de sociale werkvoorziening te beheersen?

Marktwerking in de zorg is gebaseerd op het samenspel tussen de verzekeraar, de zorgaanbieder en de zorgafnemer. Verzekeraars willen graag dat de zorgvrager zijn of haar polis bij hen afsluit. Verzekeraars kopen daarnaast zorg in bij de zorgaanbieders. Zij onderhandelen over de prijs en de kwaliteit van de dienstverlening. Zorgaanbieders worden hierdoor gestimuleerd tot financiële transparantie en kwaliteits- en klantgerichtheid. Zorgaanbieders strijden om de gunsten van de zorgvrager.

Spelersveld
Het samenspel tussen de drie spelers, die zowel elkaars klant als opdrachtgever zijn, heeft tot doel dat er een voortdurende prikkel ontstaat om de zorgverlening kwalitatief goed en betaalbaar te houden. De keuzemogelijkheid van de patiënt vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt. Hij of zij kan bewuster kiezen voor een zorgverzekering én behandeling.

Geen keuzevrijheid
In de sociale werkvoorziening zijn de voornaamste spelers de overheid, het sw-bedrijf en de geïndiceerde inwoner. De gemeente heeft de uitvoering van de Wsw in de meeste gevallen belegd bij een sw-bedrijf. Het is bijna onmogelijk voor andere uitvoerders om tot de sector toe te treden. Ook de keuzevrijheid van sw-geïndiceerden is beperkt.

Eerste stap
De nieuwe Wet werken naar vermogen lijkt mogelijkheden te bieden voor marktwerking. Het nieuwe instrument loondispensatie, waarbij de werkgever voor alleen de daadwerkelijke productiviteit betaalt, moet leiden tot meer plaatsingen. De keuzevrijheid van de sw-geïndiceerde kan vergroot worden door een bredere toepasbaarheid van het persoonsgebonden budget. Enkele gemeenten schakelen nu al andere organisaties in voor de uitvoering van de Wwnv.

Verder lezen
Dit bericht is een samenvatting van het gelijknamige artikel uit Sociaal Bestek, nummer 6/7, het vakblad voor werk, inkomen en zorg. Verder lezen? Neem dan een introductieabonnement op Sociaal Bestek.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden