‘Participatiewet helpt gehandicapten niet’

0

De nieuwe Participatiewet zal de arbeidskansen voor arbeidsgehandicapten verslechteren.

Dat blijkt uit een analyse van onderzoeksbureau Regioplan in opdracht van koepelorganisatie Iederin, netwerk voor mensen met een beperking. “Werkgevers zullen falen in hun toezegging om de komende tien jaar 125.000 arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen”, citeert vaktitel Zorg+Welzijn uit het rapport.

Gemeenten gaan onder de nieuwe Participatiewet vanaf 2015 bepalen wie in aanmerking komen voor speciale voorzieningen om naar betaald werk toe geleid te worden. Het is, zo blijkt uit de analyse van Regioplan, voor gemeenten erg duur om de meer complexe arbeidsgehandicapten aan werk te helpen. Andere groepen zijn gemakkelijker te bemiddelen en zullen de gemeenten juist geld opleveren.

“Gezien de financiële problemen waarin gemeenten verkeren, is de kans groot dat de “dure groepen” weinig ondersteuning krijgen en daardoor nauwelijks kans maken op werk via de baangaranties,” concludeert de nieuwe koepelorganisatie Iederin, netwerk voor cliënten.

Tweede Kamer
Door de nieuwe Participatiewet zullen de arbeidskansen van veel arbeidsgehandicapten juist verslechteren, aldus Regioplan. De analyse is gemaakt in opdracht van Iederin, de nieuwe koepelorganisatie van de Landelijke Cliëntenraad en het Landelijk Platform GGz. Maandag 13 januari vinden in de Tweede Kamer hoorzittingen plaats over de Participatiewet. Daar zullen de cliëntenorganisaties de resultaten van dit onderzoek opnieuw onder de aandacht van politici brengen.

Het belangrijkste middel om meer arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen zijn de zogenaamde baangaranties. Werkgevers hebben toegezegd de komende tien jaar 125.000 arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen. Volgens Regioplan is de kans groot is dat dit gaat mislukken. Een aanzienlijk deel van de arbeidsgehandicapten blijkt ook helemaal niet meer in aanmerking te komen voor de baangaranties. Het gaat om arbeidsgehandicapten die zelfstandig meer dan het minimumloon kunnen verdienen. In de praktijk gaat het om hoogopgeleiden, waaronder veel doven, blinden en slechtzienden en chronisch zieken.

Kwetsbaar
De groepen die buiten de boot dreigen te vallen, zijn juist de meest kwetsbare mensen. Het gaat om arbeidsgehandicapten die zijn aangewezen op beschut werk – veelal mensen met een verstandelijke beperking. Of arbeidsgehandicapten met zware beperkingen die niet meer kunnen verdienen dan 50 procent van het minimumloon. Of arbeidsgehandicapten die samenwonen met een partner of bij hun ouders inwonen, vaak omdat ze veel zorg nodig hebben.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden