‘Schoolverlaters en jeugdwerklozen beter in beeld’

0

De in november vorig jaar gemaakte bestuursafspraken tussen gemeenten en de ministers Asscher en Bussemaker over de aanpak van jeugdwerkloosheid en vroegtijdige schoolverlaters, werpt volgens het kabinet zijn vruchten af.

Vorig jaar bleek dat ongeveer 66.000 jongeren onder de 27 met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, het contact verloren hebben met de instanties die hen op weg naar een baan kunnen helpen. Ze zijn uit beeld geraakt. Die situatie maakt hun toekomst onzeker. De ministers Asscher en Bussemaker kondigden daarom in november onder andere aan met gemeenten bestuursafspraken te maken en de aanpak van voortijdig schoolverlaten beter op die van de aanpak jeugdwerkloosheid aan te sluiten.

Volgens het kabinet zijn de jongeren tussen 18 en 23 zijn inmiddels door de gemeenten in kaart gebracht en krijgen ze gericht hulp. Om zicht te krijgen op de jongeren die ‘buiten beeld’ zijn en de manier waarop zij effectief geholpen zouden kunnen worden, heeft het ministerie van Sociale Zaken onderzoek laten doen. Hieruit blijkt dat de jongeren vaak teleurgesteld zijn in eerdere contacten met de overheid, nauwelijks een ondersteunend netwerk hebben en last hebben van een negatief zelfbeeld door de vele afwijzingen. Door onder andere contact met hen te maken via hun ontmoetingsplekken, rolmodellen en hen mede verantwoordelijk te maken, kunnen ze op weg worden geholpen naar een opleiding of de arbeidsmarkt. Met een aantal pilot projecten gaat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze aanpak ondersteunen.

Om ook werkgevers en de uitzendbranche te betrekken stelt de Stichting opleiding & ontwikkeling Flexbranche voor een pilot met gemeenten scholingsvouchers beschikbaar.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden