SER: Behoud SW-bedrijven

0

Bij gebrek aan alternatief moeten de werkplaatsen open blijven.

In de verkenning Sociale infrastructuur voor kwetsbare groepen binnen de Participatiewet concludeert de SER dat het aantal sociale werkbedrijven afneemt, terwijl er nog geen nieuwe alternatieven zijn. Volgens de SER moeten de SW-bedrijven juist in leven worden gehouden.

Er werd verwacht dat er zo’n 1600 nieuwe beschutte werkplekken bij zouden komen, maar volgens de Kamerbrief van april dit jaar werden tot februari 2016 maar 162 aanvragen positief beoordeeld. De voorziening van beschut werk is ondergebracht bij de gemeente, maar loopt nog niet goed. Sommige gemeenten hebben nog niet eens een aanvraag lopen voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking.

Sociale werkplaatsen (SW-bedrijven) zijn volgens de SER ideaal om in beschutte werkplaatsen te kunnen voorzien, maar deze bedrijven staan onder druk. Dit heeft onder andere te maken met minder financiële middelen, een afnemend aantal WSW-ers en zeer weinig nieuwe instroom in nieuw beschut werk. Juist omdat de SW-bedrijven cruciaal zijn om in beschut werk te voorzien, adviseert de SER om deze bedrijven in leven te houden. Deze zouden een ‘vernieuwde rol moeten krijgen bij de uitvoering van de banenafspraak en de Participatiewet.’ FNV-voorzitter Ton Heerts: ‘Deze bijstelling is echt noodzakelijk, want kwetsbare mensen verdienen onze bescherming. Dat hebben we afgesproken in het Sociaal Akkoord en daar sta ik voor. Staatssecretaris Klijnsma kan deze bal voor open doel nu binnen schieten.’

Samenwerking

Om mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen is het volgens de SER noodzakelijk dat partijen die betrokken zijn bij het scheppen van beschutte werkplekken meer samenwerken. ‘Het CNV heeft al bij het Sociaal Akkoord aangegeven dat het belangrijk is dat we de kennis en ervaring van de SW-bedrijven niet moeten laten verdwijnen, omdat we niet het kind met het badwater willen weggooien. We gaan er vanuit dat de staatssecretaris dit advies overneemt en dat de invulling verder vorm krijgt in overleg met de overkoepelende organisatie Cedris’, aldus CNV-voorzitter Maurice Limmen.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden