‘Tegenprestatie schrikt bijstandsvrager af’

13

Als gemeenten inwoners die een bijstandsuitkering willen ontvangen om een tegenprestatie vragen, vinden ze vaak regulier werk, is de ervaring van het Gelderse Lingewaard.

De gemeente was jarenlang een zogenoemde ‘nadeel-gemeente’. Het Rijk schoof minder geld dan nodig was voor de uitvoering van de Wet werk en bijstand (Wwb). Lingewaard besloot tot een nieuwe aanpak.

“Wij stellen tijdens een uitgebreide intake eerst vast of iemand echt niet aan het werk kan”, vertelt wethouder Barth van Eeten. “Indien een cliënt uiteindelijk toch een uitkering aanvraagt, hangen daar diverse spelregels aan vast, zoals alles op alles zetten om aan werk te komen.”   

Het is nu bijna een jaar geleden, de start van de nieuwe aanpak. En het werpt zijn vruchten af, ziet de wethouder. Het bestand van mensen met een uitkering is gedaald. De gemeentefinanciën varen daar wel bij. Als poortwachter ziet Lingewaard de Wwb als het laatste vangnet voor mensen zonder werk.

In Lingewaard krijgen op dit moment 381 inwoners een WWB-uitkering; 47 minder dan een jaar geleden. “En hier kan na deze exercitie ook wel gezegd worden dat mensen die een uitkering krijgen, dat echt nodig hebben. Het zijn geen profiteurs die hun handje ophouden en van hun vrijheid genieten.” 

Tegenprestatie

De gemeente verwacht van uitkeringsgerechtigden dat zij de handen uit de mouwen steken. Koffie schenken, helpen in de groenvoorziening of een bardienst in een buurthuis draaien. Het leveren van een tegenprestatie is een verplichting, en wat blijkt: veel cliënten vragen dan toch geen uitkering aan. Ze zoeken en vinden ook vaak regulier werk.

“Wij beseffen echter terdege dat het voor sommige mensen echt niet mogelijk is om een betaalde baan te vinden”, zegt Van Eeten. In dat soort gevallen wordt gekeken of deze mensen dan iets kunnen voor de samenleving. Dat is volgens de wethouder niet alleen goed voor de gemeente, maar ook voor de bijstandsontvanger zelf. Zo blijven zij actief. 

Klantmanagers

“Klantmanagers hebben nu een heel ander gesprek met de cliënten”, ziet Van Eeten. Het gaat niet meer om het recht hebben op een uitkering, maar om de vraag of je hier ook daadwerkelijk gebruik van dient te maken. Het is aan de klantmanagers van Lingewaard om dat helder uit te leggen.

“Het is een heel ander soort gesprek waarin alles op tafel wordt gelegd, ook vermoedens dat een cliënt zwart werkt bijvoorbeeld. Van dat laatste zijn niet alle aanvragers gediend; ze verwachten dat ze een uitkering zomaar krijgen.” En dat is dus niet meer zo. Volgens een enquête onder de doelgroep blijkt echter dat een meerderheid van deze doelgroep juist tevreden is over de begeleiding van de gemeente.

Over Auteur

13 reacties

 1. lijkt mij een goed initiatief, aan de andere kant wordt op deze wijze de Melkertbaan weer ingevoerd en welke effecten treden dan op inzake verdringing op de arbeidsmarkt –> kan de gemeente dan toe met minder medewerkers in het groen onderhoud?. Of zijn deze personen aanvullend op de reguliere formatie.

 2. Wat een geleuter over dat verdringen van regulier werk. Ik heb nog nooit iemand gesproken die ‘koffieschenker in een buurthuis’ is en daarvoor betaald krijgt. Een Melkertbaan is bovendien heel iets anders dan je 10 uur per week nuttig maken voor je buurt, wijk of stad.

 3. Sandra van Rij op

  Ieder mens is geboren met een aantal talenten. Het niet kunnen ontplooien van deze talenten is een zonde.

 4. Toine Hendrikx op

  Heel goed!!! Thuis zitten is niks en een tegenprestatie mag gerust verlangd worden!!! Als er op een correcte manier rekening met de mensen gehouden wordt die echt niet kunnen, dan moesten we dit voor heel Nederland invoeren.

 5. Prima Toine, invoeren in heel Nederland. Iedereen moet een handje helpen met koffieschenken in het bejaardentehuis, bardienst in het buurthuis of bladeren vegen in de straat. Maar bedoel je met invoeren in heel Nederland ook dat het voor iedereen die dat kan verplicht wordt of alleen voor mensen met een bijstandsuitkering? En dat werkende mensen of gepensioneerden geen burenplicht hebben of maatschappelijke taken op zich moeten nemen? Ja toch zeker. Ophouden dus met dat etiketjes plakken op mensen in de bijstand.Zij zijn er niet de schuld van dat meer dan een half miljoen mensen zonder werk zitten! En zij zijn er niet de schuld van dat de saamhorigheid in onze samenleving is verwaterd. Dat hebben we te danken aan een jarenlange politiek van individuele “vrijheid” en ikke, ikke, ikke en een tijd waarin solidariteit een vies woord is geworden.

 6. Sjoerd Visser op

  De succesjes in enkele delen van het land verzinken in vele niet-succesverhalen vanuit het hele land. Helaas beseft men nog steeds niet/wil men nog steeds niet beseffen dat er veel minder werk is dan het aanbod werklozen. En dat het dus schuiven blijft met mensen die geen succes hebben. De uitstellende omwegen die de overheid heeft gevonden om mensen langer weg te houden van het rechtmatige is te misselijkmakend voor woorden. De mensen die daaraan meedoen om het in stand te houden of zelfs meer omwegen erbij maken is net zo misselijkmakend. De overheidsbeloftes van het verleden worden steeds meer geschonden en omgebogen in surrogaten…waarbij men de vroeger door capabele bewindsvoerders noodzakelijk geachte overheidsverantwoordelijkheid afschuift naar beneden…om die uiteindelijk te geven aan mensen die daar niet verantwoordelijk voor zijn. Een overheid moet zich aan de beloftes houden…net als dat bij alle andere mensen ook is. De sancties tegen de mensen die zich niet aan de afspraak houden zijn er legio…maar zijn er ook sancties tegen de overheid als die weer een afspraak veranderd ten NADELE van de doelgroepen? Wordt die belofteverbreking dan teniet gedaan? NEE…die blijven zitten waar ze zitten en vergroten de wanorde…waarvoor u dus weer meer moet betalen. De overheid probeert met alle macht en middelen zichzelf overeind te houden ten koste van de inwonders va het land. Degenen die nu het goed hebben en voorstander zijn…komen wellicht later (of zelfs binnenkort) in hetgeen ze voor anderen (willen) achterlaten.
  En dan eens kijken of men net zo blij is met die overheids”oplossingen”…die telkens duurder worden omdat de oplossing van eigen beleidsveranderingen niet de uitkomst geeft waarin men blijft geloven.

 7. Wij doen dit in de Gemeente Vlagtwedde al sinds de invoering van de Wwb.
  En heeft zijn vruchten af geworpen i. wens collega dan ook veel succes.

  Hendrik Klap
  Wethouder Gemeente Vlagtwedde

 8. Wat een zure reactie van Sjoerd Visser, en niet meer van deze tijd.
  Mensen die echt een uitkering nodig hebben omdat een betaalde baan er voor hen niet in zit, krijgen die echt wel. Maar je gaat volledig voorbij aan de positieve effecten voor de mensen die in een bijstandssituatie dreigen te komen of al zitten van het doen van nuttig werk. Wat is beter? Thuis zitten zonder nuttige tijdsbesteding of tussen de mensen bezig zijn met zinvolle dingen die een postitieve ervaring en positieve reacties opleveren…
  Denken buiten de gebaande paden (“rechten”) moet juist gewaardeerd worden. Lof voor Lingewaard en de andere gemeenten die zo’n aanpak volgen.

  Hans Biemans
  hoofd afdeling samenleving Weesp

 9. Lingewaard heeft een bestandsdaling gerealiseerd van 11%. Dat is natuurlijk een mooi resultaat, maar of dat nu geheel aan de aanpak ligt is maar de vraag. Wat is het effect van het wegzenden van jongeren? Jongeren < 27 jr dienen momenteel of naar school te gaan of te werken. Hier is niets mis mee, maar hierdoor zien we thuiszittende jongeren niet meer terug in de bestanden van de gemeente en geeft het wel een vertekend beeld van de cijfers. Als ik journalist was zou ik graag willen weten hoeveel mensen van boven de 27 jaar nu een uitkering ontvangen en wat het verschil is t.o.v. vorig jaar en of het participatiebudget anders is ingezet. Neem niet weg dat het een mooi resultaat is. Het is namelijk niet vanzelfsprekend om in economisch moeilijke tijden je bestand met 11 % te laten dalen.

 10. Zeker vrijwilligerswerk doen is waardevol: je krijgt waardering, je bent tussen de mensen.
  Maar hoe is het dan toch mogelijk dat werkgevers bij sollicitaties de ervaring(en) opgedaan met vrijwilligerswerk niet willen zien/erkennen/waarderen en alleen werkervaring laten tellen?
  Na een periode van 8 jaar bijstand (laatste 2 jaar ‘draaideurcli?nt’ wegens uitzendwerk) en even lang solliciteren weet ik alleen dit: werkgevers geven niets om vrijwilligerswerk en willen niet zien welke waardevolle ervaringen en vaardigheden erin besloten liggen. Werkervaring, dat is het enige dat telt!!

 11. Dit mogen ze van mij door het hele land invoeren. En dat er geen werk is is grotendeels onzin. Ze willen gewoon de handen niet vuil maken in de landbouw voor die paar centen meer.
  Maar degene die echt niet kunnen mogen ook dan niet gedwongen worden.
  Ik zie een heleboel mensen (20 en 45jaar)de hele dag thuis zitten en maar wel in mercedessen en bmw’s rijden. Ra ra hoe kan dit. Oh ja het is Nederland.

 12. Minder mensen in de bijstand betekent dat er ook minder klantmanagers en inkomensconsulenten nodig zijn. Ik hoop dat deze mensen in de WW terecht komen en zelf ervaren hoe het is om een uitkering aan te vragen. De collega’s van het UWV zijn niet mals en zullen hun WWB collega’s als ieder ander uitkeringsgerechtigde behandelen. Boete opleggen bij niet voldoende solliciteren enz. Koek uit eigen deeg.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden