WWB-ers steeds moeilijker aan het werk

0

De uitstroom uit de WWB naar werk daalde van 11,3% in 2011 naar 8,1% in 2012.

Er kwamen vorig jaar 2% meer mensen in de WWB terecht dan in 2011. In grote gemeenten steeg hun aantal zelfs met 2,9%.. Deze feiten blijken uit de jaarrapportage van de Benchmark WWB van BMC/SGBO in samenwerking met Stimulansz.

Uit de jaarrapportage blijkt verder een uiteenlopend beeld van de resultaten van de gebundelde uitkeringen voor inkomensvoorzieningen aan gemeenten, op basis van de Wet BUIG. In het algemeen hebben de gemeenten minder tekort op de financiering. Kleine gemeenten houden  1,2% over op het I-deel, grote gemeenten hebben een klein tekort van -0,1%. Op het re-integratiedeel hebben grote gemeenten een flink tekort van bijna 11%, terwijl kleine gemeenten hier nog ruim 10% op overhouden.

Terugvordering

De terugvordering van onterechte uitkeringen leverde in 2012 meer op dan in 2011. In 2012 werd bijna 18,4% van het debiteurensaldo ontvangen, in 2011 was dit 17,1%.  Het gemiddelde fraudebedrag (van de geconstateerde fraude) is in 2012 flink gestegen ten opzichte van 2011. Was in 2011 het gemiddelde fraudebedrag € 4.455, in 2012 is dat gestegen naar € 6.438. Een verklaring voor deze forse stijging is moeilijk te geven. Vanaf 2010 zijn de kosten per klant flink gedaald, maar de uitvoeringskosten zijn bij kleine gemeenten groter dan in grote gemeenten. De efficiencyratio is 0,16: per euro die besteed wordt aan regelingskosten (uitvoering Wet BUIG, re-integratie e.d.) wordt 16 cent aan uitvoeringskosten besteed.

De Benchmark WWB had 39 deelnemers, die circa 43% van het landelijk aantal uitkeringsgerechtigden vertegenwoordigen. Daarmee, en vanwege de spreiding over alle gemeentegrootten, zijn de benchmarkuitkomsten representatief voor het hele land, met uitzondering van de provincie Limburg.

Zwaar

Gemeenten staan wat de uitkeringen betreft voor een zware opgave. De werkloosheid is nog steeds stijgend en de huidige arbeidsmarkt maakt het moeilijk om uitkeringsgerechtigden naar werk te geleiden. In 2015 wordt naar verwachting de Participatiewet ingevoerd, waardoor de doelgroep voor gemeenten wordt uitgebreid met de huidige Wsw- en Wajong-cliënten.  Dat vereist andere kwaliteiten en inspanningen van gemeenten, terwijl zij toch al meer taken en minder geld krijgen vanwege de decentralisaties in het sociale domein.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden