Divosa wil proefprocessen om tegenprestaties bijstand

5

Divosa, de vereniging van directeuren van sociale diensten, deelt de conclusie in het FNV-rapport ‘Beter zicht op werken in de bijstand’ dat de wettelijke regels rond de tegenprestaties niet duidelijk genoeg zijn.

De kritiek van de FNV is niet nieuw voor Divosa. Voorzitter René Paas: “sociale diensten proberen naar ‘eer en geweten’ invulling te geven aan de tegenprestatie, maar de uitvoering is gebaat bij meer duidelijkheid.” Hij nodigt de FNV uit om samen te onderzoeken of het mogelijk is op basis van een aantal proefprocessen die grenzen scherper te krijgen.

Sociale diensten ondervinden in de praktijk weinig weerstand wanneer zij bijstandsgerechtigden vragen om een tegenprestatie te leveren voor de uitkering. Die ervaring sluit aan bij de conclusie dat driekwart van de ondervraagden ‘het leveren van een tegenprestatie een goede zaak vindt’.

 

Divosa onderschrijft de conclusie dat gemeenten re-integratieactiviteiten vooral richten op mensen die met een beetje hulp weer terug kunnen naar de arbeidsmarkt.

Onderzoek toont, volgens de vereniging ook aan dat werken, ook als het werk niet aansluit bij de ambities en wensen van bijstandsgerechtigden, positieve effecten heeft. “Dagritme, sociale contacten en het gevoel weer onderdeel uit te maken van de samenleving, waarderen mensen daarbij hoger dan extra inkomen”, aldus Divosa

Geen stilstaand water

Ondanks de crisis lukte het in 2012 30 duizend mensen om vanuit de bijstand een reguliere baan te vinden, zo blijkt uit de deze week gerapporteerde in- en uitstroom cijfers van Divosa. 77% van de bijstandsgerechtigden heeft belemmeringen die re-integratie op de arbeidsmarkt moeilijker maken. Toch is meer dan de helft van de bijstandsgerechtigden actief: 30% in betaald of onbetaald werk en 24% doet mee aan georganiseerde activiteiten. Sociale diensten schatten in dat circa een op de vijf bijstandsgerechtigden komend jaar de eigen participatiepositie zal verbeteren.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

5 reacties

 1. Tegenprestatie? Ik heb gvd vijfendertig jaar belasting en premies betaald, ik zwijg nog over de BTW en de accijnzen en alle andere ladenlichterstrucjes om mijn geld uit m’n zak te kloppen.

  Me dunkt genoeg ‘tegenprestatie’.

  Ik veracht binnenkort van dit kabinet dat de Pil van Drion aan bijstandsgerechtigden zal worden uitgereikt bij het onvoldoende belastingopbrengst.

 2. ‘Ik veracht binnenkort van dit kabinet’ moet natuurlijk zijn ‘Ik verwacht binnenkort van dit kabinet’.

 3. Als de overheid van haar burgers eist dat ze zich aan de wet houden dan mag van die zelfde overheid verwachten dat ze het voorbeeld geeft. Het kan niet zo zijn dat de overheid (in dit geval de gemeentes) de wet overtreden. Echter veel gemeentes overtreden de WWB als ze mensen met behoud van uitkering laten werken. Het is inderdaad zo dat mensen die van een bijstandsuitkering moeten proberen rond te komen zich niet juridisch tegen zulke zaken kunnen verweren, zij verliezen immers hun uitkering als ze het niet eens met een beslissing van de gemeente en een juridische procedure willen beginnen. Maatschappelijke organisaties kunnen wel een procedure beginnen tegen gemeentelijk beleid dat niet strookt met de wetgeving.

 4. In gevangenissen moeten gestraften ook wasknijpers in elkaar zetten! Bijstandgerechtigden lijken in dat opzicht veel op gevangenen. Alleen zijn zij niet schuldig want dat is de huidige recessie/ crsis. Die directeuren in het pluche hebben geen flauw benul hoe het is om afhankelijk te zijn van een uitkeringsorgaan dat hen ook nog wil kleineren.

 5. P.A.C. Nunnink op

  Ik heb die ‘tegenprestatie’ altijd al onzin gevonden. Hoezo tegenprestatie? Zo’n uitkering is ook niet meer dan een soort -karige- afkoopsom voor mensen voor wie de ‘markt’ er niet in slaagt om werkgelegenheid te realiseren. Laat de staat, in plaats van zich terug te trekken, er maar liever voor zorgen dat er voldoende hoogwaardige werkgelegenheid is. Meer ‘stakeholder value’, minder ‘shareholder value’!
  Bovendien, veruit de meeste mensen die werkloos zijn gaan toch iets doen, in de vorm van vrijwilligerswerk of iets dergelijks. Het beeld van de werkloze die op de bank hangt is onzin. Er is helemaal geen weerstand om iets te gaan doen. De problemen ontstaan pas als de gemeente het weer zo nodig moet gaan inkaderen en dan niet verder komt dan mensen een prullenprikker in de handen te duwen, bij wijze van spreken. Dan ontstaat er ontevredenheid en dus weerstand.
  Tenslotte, menig werkloze van nu is de werkende van weleer. Die werkende heeft door betaling van belastingen veel bijgedragen aan voorzieningen. En nu het dan zijn beurt is moet er een ‘tegenprestatie’ komen? Scheringa kan hier nog van leren…….

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden