34 Gemeenten halen Wmo-deadline niet

2

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) concludeert dat het goed gaat met de invoering van de nieuwe Wmo. Het grootste struikelblok voor gemeenten is het op tijd implementeren van ICT- en administratieve processen. Ook hebben 45 gemeenten nog geen inkoopdocument gepubliceerd.

Uit de stand van zaken die het ministerie van VWS deze week heeft gepubliceerd over de invoering van de Wmo, blijkt dat 34 gemeenten de deadline van 1 oktober niet gaan halen. Dat betekent dat zij het niet redden om voor 1 oktober de verordening voor de nieuwe Wmo aan de gemeenteraad te presenteren. Van Rijn verwacht van deze 34 gemeenten dat zij alsnog binnen afzienbare tijd een beleidsplan en een verordening zullen afleveren. Dan zijn er nog vijf gemeenten die aangeven op 1 november onvoldoende personeel te hebben opgeleid om de transitie in goede banen te leiden.

Inkoop
Over de zorginkoop moeten 45 gemeenten nog een inkoopdocument publiceren. Dit inkoopdocument is belangrijk voor zorgaanbieders om te weten of ze voor volgend jaar gecontracteerd zijn of niet. Ook van deze groep heeft Van Rijn het vertrouwen dat zij nog tijdig genoeg inkoopdocumenten zullen publiceren. Wat betreft beleidsplannen blijkt twee derde van de gemeenten volledig gereed en een kwart ten dele. 38 gemeenten verwachten op 1 november nog geen beleidsplan of verordening te hebben vastgesteld in de gemeenteraad. Het meeste werk moet echter gedaan worden op het gebied van de implementatie van nieuwe systemen. Hierop moeten volgens VWS nog ‘veel stappen gezet worden’.

Foute gegevens

Recentelijk lieten verschillende gemeenteclusters weten dat de persoonsgegevens die het Rijk beschikbaar maakt via Vektis, het CIZ en het CAK voor de invoering, niet kloppen. Hierover schrijft de staatssecretaris: ‘Naar aanleiding van enkele signalen dat de gegevens niet zouden kloppen, heb ik nadere analyses laten uitvoeren op de gegevens. De conclusie is dat de gegevens in lijn zijn met de eerdere verstrekte beleidsinformatie.’

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

2 reacties

 1. Avatar
  Frits van Vugt (Public Consultancy) op

  Naast die minimaal (!) 34 gemeenten die de inkoop Wmo niet op orde hebbe(en eerder bleek al dat een kwart van de jeugdregio’s de inkoop jeugdzorg niet tijdig heeft geregeld), hebben ook nog eens (minimaal) 378 gemeenten de beleidsplannen en verordeningen niet op tijd door de raad. Een bloody shame.

  Ruim één op de vijf gemeenten zal in november de toegang tot de zorg nog niet goed geregeld hebben (onvoldoende opgeleid personeel om een onderzoek na een melding uit te voeren). ?Inspanningen gemeenten werpen vruchten af?- staat er eufemistisch boven het persbericht van Van Rijn.
  Maar wat nog erger is: In het Brabants dagblad (27 sept.) zegt Van Rijn zelfs dat 13 gemeenten überhaupt niet op tijd klaar zullen zijn vóór 1 januari. Zeer verontrustend voor burgers die dan voor zorg of ondersteuning aankloppen in die gemeenten.
  Welke zijn dat trouwens? Van Rijn noemt geen namen?. Maar hij dreigt deze gemeenten wel om de zorg in hun plaats te gaan regelen, op hun kosten die hoger uit zullen vallen?..
  Zouden de betreffende gemeenteraden dat allemaal al wel weten? En de burgers om wie het allemaal gaat?

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden