Utrechtse gemeenten hanteren ‘noodverband’ voor inkoop Wmo

1

Samen met wethouders van vier andere gemeenten eist wethouder Hans Nijhof van Utrechtse Heuvelrug correcte en volledige cliëntgegevens van het ministerie van VWS. Anders komt de transitie van Wmo-zorg in gevaar. De tijdelijke oplossing die hij en zijn collega’s in de tussentijd hanteren om toch zorg in te kunnen kopen is volgens Nijhof ‘vrij elegant’.

‘Het was echt ongelofelijk en zorgelijk. Tijdens de onderhandelingen met zorgaanbieders uit de regio over de inkoop van begeleiding en ondersteuning, kwamen we erachter dat er in feite niets klopt van de brongegevens die we van het Rijk binnenkregen over cliëntenaantallen en zorgzwaarte’, zegt Nijhof. ‘We waren gezamenlijk bezig om een inkoopmodel op te zetten waarin we de bestaande ‘uurtje-factuurtje-aanpak’ wilden vervangen door een inkoopmodel met ruwweg vier categorieën; licht, midden, zwaar en zeer zwaar. Al snel bleek dat we dat helemaal niet konden doen. Omdat er een verschil zit van meer dan dertig procent tussen het totale aantal klanten volgens Vektis versus de CAK-gegevens over het aantal klanten met een indicatie dat ook zorg declareert.’

Vertrouwen

Hoewel het ministerie nog over de brug moet komen met de juiste gegevens, hebben de vijf Utrechtse gemeenten een tijdelijke oplossing gevonden voor de zorginkoop, die nadrukkelijk alleen geldt voor overgangsjaar 2015. ‘In die oplossing heb ik zeker vertrouwen’, zegt Nijhof. ‘Het houdt in dat we met aanbieders in de regio een akkoord hebben dat zij met een korting vooraf op het totale zorgbudget gaan werken. Als gemeenten houden wij hierbij de vinger aan de pols door continu in overleg te blijven met deze zorgaanbieders en de cliënten- en belangenorganisaties. Het is een soort hybride model zou je kunnen zeggen.’ Het kortingspercentage op het totale budget is nog niet definitief vastgesteld, maar zal ergens rond de twintig procent uitkomen. ‘Daarvan zeggen onze zorgpartners dat we er samen zeker uit kunnen komen.’

Bezoek

Volgens Nijhof toont de oplossing van de Utrechtse gemeenten aan dat decentralisatie goed is voor de zorg. ‘Nu wordt zichtbaar dat met al die ingewikkelde systemen die de het ministerie hanteerde om objectief zorg te verlenen er gewoonweg vervuilde bestanden zijn ontstaan. Wij kunnen het op decentraal niveau veel gerichter organiseren.’ Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) brengt op 30 september een bezoek aan de regio. Dan zal hem om helderheid gevraagd worden over de gegevens van de Wmo en de Jeugdzorg.

Over Auteur

1 reactie

  1. Frits van Vugt (Public Consultancy) op

    Als de instellingen uit de voeten blijken te kunnen met een kortingspercentage van 20% op het door de gemeenten berekende budget (waarbij de bezuinigingstaakstelling al in zal zijn verdisconteerd, neem ik aan), vanwege de vervuiling in het bestand, dan geeft dat aan hoe ruim de huidige budgetten (door AWBZ-zorgkantoren) bemeten zijn.

    En als de bezuiniging nog niet was verdisconteerd, kan hoeft er helemaal al niet op de zorg beknibbeld te worden… want die ruimte blijkt er dan gewoon te zijn in de vervuiling!

    Toch te gek voor woorden dat er beleid gemaakt moete worden , en een uitvoeringspraktijk ingericht, op een dergelijke grote rotzooi aan (verouderde) clientbestanden. Van Rijn, bedankt!!

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden