CBP: regel criteria beveiliging gegevens centraal

0

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft geadviseerd over het wetsvoorstel dat ziet op de overheveling van taken op het gebied van extramurale begeleiding uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar gemeenten.

Met de overheveling wordt beoogd om thuiswonende mensen met een beperking beter te kunnen ondersteunen. Dit wordt een nieuw onderdeel van de taken die gemeenten uitvoeren in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De nieuwe taak van de gemeenten heeft tot gevolg dat gemeenten van een grote(-re) groep burgers meer medische persoonsgegevens zullen moeten gaan verwerken. Het gaat hierbij om het gebruik van gegevens met een gevoelig karakter waarvoor strenge wettelijke eisen gelden.

In de Wmo is het aan de beleidsvrijheid van gemeenten overgelaten om de uitvoering van de Wmo-taken en bijbehorende verwerking van persoonsgegevens zelf nader vorm te geven. In de Wmo ontbreken echter objectieve, eenduidige aanknopingspunten om te kunnen bepalen welke verwerking van persoonsgegevens op structurele basis door de gemeente noodzakelijk is bij de uitvoering van de nieuwe taak.

“Het is van belang om zeker te stellen dat gemeenten bij die verwerking van gegevens de wettelijke normen naleven en onder meer passende beveiligingsmaatregelen treffen”, stelt het College. Daarom adviseert het CBP om op centraal niveau, bijvoorbeeld via algemene maatregel van bestuur, nadere criteria op te stellen en een daartoe strekkende bepaling in het wetsvoorstel op te nemen.

Ook heeft het CBP geadviseerd over een bepaling die vooruitloopt op de beoogde invoering van de wet. Deze bepaling voorziet in de mogelijkheid tot gegevensverwerking door gemeenten voorafgaand aan de (feitelijke) inwerkingtreding van de wet. Het CBP constateert dat met de inmiddels gekozen oplossing kan worden voorzien in de lacune die bij de gekozen wijze van transitie ontstaat.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden