Geen overhaaste stappen na Wmo-uitspraak

3

Gemeenten en zorgaanbieders kunnen beter ‘geen overhaaste stappen nemen om het beleid te wijzigen of contracten op te zeggen’ na de rechterlijke Wmo-uitspraak die onlangs veel stof deed opwaaien.

Dat is het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van VWS naar aanleiding van de uitspraak. Onlangs blogde advocaat en deskundige op het gebied van zorginkoop Tim Robbe op deze site dat gemeenten ‘aan de bak moeten’ naar aanleiding van de uitspraak.

Continuïteit waarborgen

De VNG en het ministerie roepen vooraleerst op tot rust. Ze noemen het op dit moment ‘primair van belang dat de continuïteit van de ondersteuning voor cliënten gewaarborgd blijft’. En concreter: ‘We raden u aan de komende periode uw beleid voort te zetten, contractafspraken te handhaven en aanbestedingen door te laten gaan.’

Uren vermelden

Gemeenten zitten met vragen over het feit de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter in deze, stelt dat het aantal uren huishoudelijke ondersteuning waar een cliënt recht op heeft, in beschikkingen moet worden vermeld. Veel lokale overheden waren hier juist van afgestapt in het kader van ‘resultaatgericht inkopen’.

Nieuwe uitspraak

Dit roept vragen op over de houdbaarheid van deze nieuwe werkwijzen. ‘We gaan met deze vragen aan de slag,’ verzekeren VNG en VWS. Eerst wordt nog een nieuwe uitspraak in december afgewacht, die hiermee ‘veel raakvlakken’ vertoont.

‘Op basis van beide uitspraken kunnen naar verwachting de bredere effecten voor regelgeving en gemeentelijk beleid worden beoordeeld en bovenstaande vragen worden beantwoord.’

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

3 reacties

 1. Avatar

  De gemeenten die nog afzien van het vermelden van de uren HO maken het cliënten met een PGB erg moeilijk. Een praktijkvoorbeeld: bij een PGB gaat het budget van de gemeente naar de SVB. De SVB betaalt zorgverleners uit als het aantal uren en het uurloon exact zijn vastgesteld. Het uurloon mag niet lager dan het wettelijk minimum, maar ook niet hoger dan een maximum dat door de gemeente is vastgesteld. De gemeente geeft dit wel door aan de SVB, maar niet aan de cliënt. De cliënt/ budgethouder moet zelf in overleg met de zorgverlener een kloppende rekensom maken die past in het stramien van de SVB. Past het achter de komma niet, dan mag je een nieuw contract opmaken. Aan de bak gemeente? Ja graag! Ook om PGB’ ers
  tegemoet te komen!

 2. Avatar
  theo Tuitel 14-08-1934 op

  Het schijnt meer en meer dat de gemeentes hun eigen beleid doorvoeren en zich niets van de rechterlijke uitspraak aantrekken; ze trekken zich zelfs niets aan van de Gemeenteraden, die bij WMO vraagstukken buiten werking worden gesteld en als hamerstukken er door heen gaan.er wordt over toch zo.n belangrijk onderwerp en dat zoveel inpact heeft niet gediscussieerd. Ik ben ervaringsdeskundige op dit gebied. Toen de uitspraak over huishoudelijke in mijn voordeel uitviel, zei de gemeente, wij hebben met de uitspraak van de rechter niets te maken, wij hebben ons eigen beleid. Dat viel niet in goede aarde uiteraard bij de juridische vertegenwoordiger. Die naar het stadhuis en binnen het half uur was de zaak in orde.

 3. Avatar

  Dus de VNG en het ministerie gaan op de stoel van de rechter zitten? Die uitspraak is bindend en daar hebben deze partijen zich ook aan te houden

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden