Opinie Glanzende Wmo

2

Goed voor de ouderen en het budget. Er bestaat een cursus die de zelfredzaamheid van mensen echt vergroot.

– COLUMN –

Op 9 september vond de kick off van het GRIP- en

GLANS-programma plaats in het Martiniplaza te Groningen. De nadruk lag op het

GLANS aspect. GLANS is evidence based, is op dit moment alleen voor oudere

vrouwen, gericht op het behalen van gewenste levensdoelen zonder het moeten van zelfmanagement. Na zes

dagdelen glanzen, heb je aan je zelfvertrouwen gewerkt en gestelde doelen

bereikt. Maar wat is dat GLANS nu precies en wat kan een gemeente er mee in

termen van de Wmo?

Glans

GLANS is een programma dat is ontwikkeld om de eigen regie

en het eigen welbevinden van (kwetsbare) ouderen te versterken. Na een periode

van literatuurstudie en onderzoek naar de werking van het programma, wordt het

nu met behulp van subsidie van ZonMw en het nationaal ouderenfonds in de

praktijk gebracht.


In de vier Noordelijke provincies worden een aantal mensen

bij welzijnsinstellingen opgeleid tot GLANS trainer. Deze trainers helpen in

zes groepsbijeenkomsten ouderen op weg om de eigen regie te versterken. Uit

onderzoek is gebleken dat ouderen veel aan dit programma hebben en dat de

effecten van de training na vier maanden nog aanwezig waren.

 

Zelfredzaamheid

De uitgangspunten van de training sluiten aan bij de Wmo.

Het gaat om het versterken van zelfredzaamheid en het in kaart brengen van de

eigen kracht. De training gaat uit van wat je nog wel kunt en wat je nog hebt

in plaats van te kijken naar wat er niet meer is. In die zin sluit het prima

aan bij de denkwijze van het keukentafelgesprek zoals dat in de Wmo is bedoeld.

Ook hier wordt gekeken naar wat mensen zelf al hebben gedaan en bedacht en daar

sluiten we bij aan. Het lijkt me daarom een goede investering vanuit de Wmo om

deze GLANS cursus aan oudere (kwetsbare) burgers aan te bieden.

 

Een ding zou ik wel mee willen geven aan de overheid.

Deze cursus kan er voor zorgen dat ouderen minder snel of minder lang een

beroep doen op AWBZ gefinancierde hulp. Anders gezegd, wanneer een gemeente

deze cursussen betaalt bij wijze van preventie, strijkt het Rijk het voordeel

op. Ik hoop dat de toekomstige minister van VWS hier aandacht voor heeft en de

behaalde resultaten teruggeeft aan de gemeenten!

Volg Gemeente.nu op Twitter.

Over Auteur

Avatar

2 reacties

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden