Informatievoorziening AWBZ wordt eenvoudiger

0

De informatievoorziening voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt eenvoudiger en moderner. Dat is een van de doelstellingen van Toekomstbeeld IZO 2016 (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning), een initiatief van het Ministerie van VWS. Met onder meer een presentatie en een denktank zijn de eerste stappen gezet.

Tijdens een bijeenkomst met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft het TransitieBureau eind september een presentatie gehouden over dit onderwerp. De presentatie toont de huidige en toekomstige trajecten ter verbetering en vereenvoudiging van de informatievoorziening voor de uitvoering van AWBZ, in samenhang met de Zvw en de Wmo.
Korte termijn
Half september verscheen het programmaplan Programma Informatievoorziening AWBZ, kortweg iAWBZ, met daarin een aantal concrete doelstellingen voor de periode tot 1 april 2013. Parallel daaraan wordt gewerkt aan een  meerjarenplan iAWBZ voor de periode tot 2016.

Denktank
Voor het ontwikkelen en uitvoeren van dit meerjarenplan nodigt het programmateam iAWBZ vertegenwoordigers uit van zorgaanbieders en AWBZ-softwareleveranciers die vanuit hun expertise graag willen meedenken en bijdragen aan het vereenvoudigen en moderniseren van de informatievoorziening in de AWBZ-keten.

Uitnodiging
De eerste bijeenkomst van deze denktank vindt plaats op dinsdag 16 oktober 2012 van 14.00 tot 17.00 uur in of rond Utrecht. Geïnteresseerden kunnen contact met Maarten Fresz, secretaris Platform IZO, mm.fresz@minvws.nl, tel. 070- 340 5473.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden