Jorritsma: Wmo is beter voor gehandicapten

14

Dagbesteding en begeleiding is beter vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te organiseren dan vanuit de AWBZ, zoals nu het geval is.

Dat stelt voorzitter Annemarie Jorritsma van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in het julinummer van gehandicaptenvakblad Markant. “AWBZ-aanspraken worden nu vervangen door iets wat veel dichter bij de mensen staat”, denkt Jorritsma. 

“Als gemeenten dit goed doen, dan wordt het met de Wmo efficiënter en effectiever. Dat is ook de reden dat we als VNG die afspraken durven te maken. We hebben namelijk de ervaring dat we het beter voor elkaar krijgen, als je het dichtbij de mensen organiseert. Er zit minder bureaucratie tussen dan bij de grootschalige regelingen van het rijk.”

Onderhandelaarsakkoord

De overheveling van taken van de AWBZ naar de Wmo is onderdeel van het niet ondertekende bestuursakkoord. Over de mogelijke lokale verschillen in begeleiding en dagbesteding is Jorritsma niet erg bezorgd, hoewel de voorzitter erkent dat er nog gaat zitten in de kennis van deze doelgroep.

“Die leren kennen is ons in het verleden ook goed gelukt met de mensen met een fysieke beperking”, volgens Jorritsma. “Daar komt bij dat professionele instellingen de begeleiding geven, niet gemeenten. Gemeenten moeten genoeg weten om goed de regie te kunnen voeren.”

Samenwerking

Onderdelen van het bestuursakkoord zijn goed door individuele gemeenten uit te voeren; andere taken vragen om samenwerking. “Het is dus ook belangrijk dat gemeenten onderling gaan samenwerken. Bepaalde delen zullen zeker door samenwerkende gemeenten moeten gebeuren, al was het maar vanwege de risico’s.”

Over Auteur

14 reacties

 1. het is een mooie droom om minder bureaucratische werken. helaas doen de gemeente nu al meer dan 1 jaar over wmo-aanvragen. is daar dan de kennis?

 2. Els huijsen-Leendertse op

  En wat te doen met die mensen die zo structuur behoeftig zijn als NAH, tussen VG , Psychiatrie en ouderen zetten. Is ??n dag leuk, maar daarna zijn er problemen door gedragsproblematiek /agressie en noem maar op. En Gemeente minder bureaucraties??

 3. De regel die staat van ” als het goed gebeurt ” geeft precies aan wat er zou moeten gebeuren

 4. Dichter bij de burger is het motto, maar dat betekent alleen maar kijken wat ik op mijn brood leg. Nee, het pgb dat ik nu krijg (ingekaderd door wet- en regelgeving, dus geen vrijbrief) geeft mij vrijheid van keuzes, zorgt ervoor dat ik de hoge kwaliteit krijg die ik wens (en niet de gemiddelde kwaliteit die gemeenten inkopen omdat dat zo lekker goedkoop is), en bovendien wil ik niets van de (detaillistische) bemoeizorg van de gemeente weten. Brrr!

 5. Mevrouw Jorritsma zegt het precies goed. “Als de gemeenten het goed doen”. Maar wat als de gemeenten het niet goed doen? Wie houdt daar toezicht op? Wat te denken van de gemeente Purmerend die de extra uitkering die de gemeenten vorig jaar van het rijk kregen om de overgang voor begeleiding mogelijk te maken niet besteedt aan datgene waarvoor het zou moeten worden besteed. Dat geld, circa 700.000 euro’s, gaat gewoon naar de algemene reserves. Daar kunnen lantarenpalen, of parkeergarages van worden betaald. Dus als de gemeenten het niet goed doen, dan hebben de mensen die een beroep doen op de voorzieningen grote pech!

 6. Ko van den Brink op

  Als de gemeenten het goed doen, moet worden aangevuld met en goed kunnen doen door de beschikbaarheid van voldoende financiele middelen. Mevrouw Joritsma ondergraaft haar eigen uitgangspunt door te benadrukken dat samenwerking met andere gemeenten noodzaak is. Dus de taak is te omvangrijk voor een gemeente. Gemeentelijke samenwerkingsverbanden verzwakken de lokale democratie, beperking van de invloed van de gemeenetraad.

  Ko

 7. Freek Putter op

  Jammer dat vergeten wordt dat onder de AWBZ de begeleiding en dagbesteding al flink is beperkt en voor sommige groepen uiutgesloten.
  Wordt nu dan gezegd dat de gemeenten het zo goed kunnen uitvoeren? De burgemeester had ten strijde moeten trekken namens alle gemeenten en eisen dat voor het budget de oude situatie als basis dient. Van samenwerking wordt wonderen verwcht, maar als men goed is ingelicht dasn gebeurd dit al jaren, of misschien in Almere nog niet?

 8. mev.jorritsma weet gewoon niet wat de gemeenten op hun dak krijgen met psychiatrische patienten.ik ben zelf zwaar chronische psychiatrische patient.ik ben 53jaar.ik woon alleen.ik heb geen kinderen.mijn familie heeft mij in de steek gelaten.ik kan geen contacten aan gaan door mijn aandoeningen.ik slik veel medicatie.ik zal altijd onder behandeling van de GGZ blijven staan.ik heb met mijn PGB veel begeleiding.ik kan er niet tegen als ik iedere keer andere zorgverleners over de vloer krijg.en kan nu door mijn PGB mijn vaste zorgverleners houden.zodat ik zelfstandig kan wonen.en als het naar de gemeenten gaat kan dat niet,want met zorg in natura krijg je iedere keer iemand anders.en PGB bij de WMO geloof het maar niet het zijn allemaal loze belofte’s wat de staatsecretaris zegt.en wat ze ook niet zal na komen.weg met dit kabinet.ik moet mijn eigen regie kunnen blijven behouden met mijn vaste zorgverleners die ik nu heb.en dat kan alleen maar met PGB in de AWBZ.en de GGZ roept de gemeenten ook terug om het niet te doen voor deze mensen.gemeenten doe het niet en zeg nee!!! tegen dit kabinet.

 9. ik roep de gemeenten terug om het niet te doen,ze weten niet wat ze op hun dak halen met zwaar chronische psychiatrische patienten.die heel erg structuur nodig hebben.dat kan alleen maar met PGB in de AWBZ.en denk maar niet zoals de staatsecretaris belooft om bij de gemeenten aan te komen voor PGB.want dat zijn loze belofte’s die ze niet na zal komen.en met de SVW er bij.de gemeenten hebben daar geen geld voor,en zullen ze ook niet krijgen.de GGZ roept de gemeenten ook terug om het niet te doen.gemeenten zeg NEE tegen dit kabinet!!!

 10. Helga Dulfer op

  Ik lees geen enkel argument waarmee mevrouw Jorritsma haar stelling onderbouwt. Alleen roepen dat gemeenten het beter kunnen/gaan doen dan het huidige AWBZ aanbod lijkt mij geen hout snijdend.
  De volgende groep die over moet gaan naar de Wmo betreft mensen met ernstige/zware beperkingen. Mensen met lichte tot matig ernstige beperkingen zijn voor begeleiding/dagbesteding nu al aangewezen op gemeenten.
  In de huidige AWBZ is er sprake van zorg; kaders zijn vastgesteld. Helaas geeft de uitvoering van de Wmo tot nu toe mij geen reden om met vertrouwen naar de toekomst te kijken.
  Wmo geld is niet gelabeld; het kan met even veel gemak terugvloeien naar de algemene middelen. Bovendien is er voor gemeenten geen enkele prikkel om in te zetten op kwaliteit.
  Ik hoor of lees niets over de ‘transitie’ van medische gegevens. Worden gemeenten behalve de GBA nu ook geacht medische gegevens te gaan bewaren?

  Ik hoop van ganser harte dat dit onzalige plan niet tot uitvoering komt.

 11. Het is al meer gezegd: Prima, maatwerk! Maar nu ook nog een evenredige budgetuitbreiding, Gemeente moeten steeds meer doen, terwijl het budget niet (evenredig) stijgt! Gewoon een bezuiniging?
  Mensen met een beperking worden aan alle kanten gepakt:
  – minder zorg,
  – minder inkomen
  – hogere eigen bijdrage
  – geen arbeidsbemiddeling
  – dus minder regie over eigen leven.

  En uiteindelijk zal een besparing van nu leiden tot hogere kosten ; mensen moeten straks noodgedwongen een beroep doen op duurdere voorzieningen!

 12. Ik geloof niet meer in eigen regie voor mensen met een beperking. Helaa! Het is gemakkelijk te bepalen achter een bureau wat goed is voor een anr zeker als die ander niet bij jou in huis woont of familie voor je is. dan praten ze anders. Het is niet zo gemakkelijk als men denkt!

 13. zorgmedewerker op

  ik nodig mevrouw jorritsma een dagje uit, kan ze kijken of het wel zo handig is

  een bezorgde niet zzp-er

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden