Kamer: te weinig tijd voor overgang begeleiding naar Wmo

0

De Tweede Kamer wil nog slijpen aan de overgang van de ondersteunende begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo. Er gaan stemmen op het decentraliseren uit te stellen.

Het Kamerdebat wordt volgende week voortgezet met veel moties op de agenda. Het blijkt dat begeleiders in de Wmo nu al op een lager salaris worden gezet. De staatssecretaris schrijft in een brief aan de Tweede Kamer over een doelmatigheidskorting van 5 procent op de gemeentebudgetten.

Zowel de gemeenten als de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) willen dat de invoering wordt uitgesteld tot 1 januari 2014. Dan kan in een keer voor iedereen de overgang van de begeleiding naar de Wmo goed voorbereid ingevoerd worden.

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten wil vanaf 2013 een jaar “oefenen” met nieuwe klanten. ChristenUnie-Kamerlid Esmée Wiegman begint ook ernstig te twijfelen of er “voldoende voorbereidingstijd” is om de overheveling per 1 januari 2013 in te laten gaan. “We gaan dit wetsvoorstel er niet als een gek doorheen jassen. We missen nog te veel informatie.”

Specialistische zorg

In het Kamerdebat over de overgang van de begeleiding van de AWBZ naar de Wmo vorige week bleek dat er nog heel wat hobbels genomen moeten worden. De gehandicaptenzorgkoepel VGN had een lobby ingezet voor specifieke groepen die specialistische zorg nodig hebben. De ChristenUnie maakte zich er sterk voor om de specialistische zorg voor auditief- en visueel beperkten landelijk in te kopen. Daar stemde de staatssecretaris uiteindelijk in toe.

Gedurende het debat nam het aantal moties en amendementen toe. Volgende week gaat het debat in een derde termijn verder. Discussie was er over de besparing die de staatssecretaris wil behalen met de beperking van het persoonsgebonden budget (pgb). Veldhuijzen van Zanten wil een doelmatigheidskorting van 5 procent op de gemeentebudgetten toepassen bij de overheveling.

Pgb-maatregel

Volgens Esmée Wiegman van de ChristenUnie schept de staatssecretaris te weinig financiële duidelijkheid. De pgb-maatregel kan volgens Wiegman en andere Kamerleden leiden tot hogere Wmo-kosten voor gemeenten. ‘Meer mensen met een zorgvraag zullen zich tot de gemeenten richten.’

Linda Voortman Voor collega-parlementariër Linda Voortman (foto) van GroenLinks zijn de invoering van de wet in 2014, de financiële onderbouwing en het behoud van het pgb in de Wmo speerpunten. Over dat laatste punt deed regeringsfractie VVD een opvallend voorstel.

Voortman: “Zij willen het pgb in de Wmo behouden voor een aantal specifieke zaken. Wij willen dat gemeenten de verplichting hebben om een pgb aan te bieden voor begeleiding. Of hier geld voor is, moet blijken uit de financiële grondslag van deze wetswijziging. De staatssecretaris heeft ons beloofd te laten zien waar zij de besparingen op baseert die deze wetswijziging volgens haar kunnen opleveren.”

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden