Leidt HHT weer tot uurtje-factuurtje?

0

Met nog acht dagen te gaan om een beroep te doen op de Huishoudelijke Hulp Toelage is het nog steeds onzekerheid troef over dit budget voor de Wmo 2015. “De beleidsvrijheid lijkt in het geding.”

Anders. Beter. Maatwerk. Gemeenten zouden wel raad weten met de Wet maatschappelijk ondersteuning vanaf begin 2015. Ondertussen reist staatssecretaris Martin van Rijn door het land om veel bezorgde wethouders te spreken. Over de budgetten voor de hulp is meer duidelijkheid gekomen, maar in hoeverre leidt de Huishoudelijke Hulp Toelage dan weer tot het beperken van de beleidsruimte voor gemeenten?

De HHT geeft hoe dan ook ruimte om thuishulpmedewerkers in dienst te houden. Inmiddels zijn er 108 HHT-plannen voor 154 gemeenten ingediend, staat in een brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer. “Indien deze plannen ongewijzigd worden goedgekeurd, dan leidt dit er, op grond van eerste beoordeling, toe dat op jaarbasis ongeveer 14.000 personen hun dienstbetrekking langer kunnen behouden in 2015 en 2016″, schrijft Van Rijn.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten ziet evenwel een schaduw bij dit licht in de tunnel. “Extra geld is uiteraard welkom, maar de maatregel roept bij gemeenten veel vragen op”, staat op de website van de vereniging. “De beleidsvrijheid lijkt in het geding.”

Beleidsruimte Wmo
Gemeenten zijn druk genoeg en “de HHT lijkt nu uit te draaien op een regeling die veel gemeenten noodzaakt hun beleid weer om te gooien”. Bedankt weer, wil de VNG maar zeggen. “Sommige gemeenten hadden de bezuiniging op het HH-budget al gerealiseerd door maatwerk aan te bieden en/of goedkopere alfahulpen in te zetten. De HHT-regeling impliceert dat de toelage alleen kan worden ingezet bij de algemene voorziening. Gemeenten met een maatwerkvoorziening moeten dus nu alsnog een extra voorziening optuigen om voor de toelage in aanmerking te komen.”

Uurtje-factuurtje? Het lijkt er wel op, volgens de VNG. “De staatssecretaris schrijft: Belangrijke randvoorwaarde blijft dat een relevante werking van de zogenaamde multiplier is gewaarborgd, doordat het verschil tussen de door de gemeente betaalde inkoopprijs voor huishoudelijke hulp, eventueel in combinatie bredere persoonlijke dienstverlening en de HHT (een uniform bedrag tussen € 7,50 en €12,50 per uur) wordt betaald door de cliënt of een derde.”

Alfahulp
Het belangrijkste pijnpunt ligt bij de alfahulpconstructies. Van Rijn is daar tegen, terwijl de VNG geen wettelijk bezwaar ziet tegen de inzet van alfahulpen. Mag dit niet meer, dan brengt dat kosten met zich mee. “De VNG vraagt staatssecretaris Van Rijn de ontstane verwarring weg te nemen. Er is behoefte aan een heldere uitleg dát (en hoe) gemeenten nog beleidsvrijheid hebben bij het toepassen van de HHT.”

Gemeenten moeten voor 15 oktober bij VWS een aanvraag indienen voor de HHT, en vervolgens een plan voor de inzet van dat budget.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.