Minister: Wmo moet wel worden aanbesteed

2

Demissionair staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) vindt dat de onlangs aangenomen wetswijziging van de Wmo in strijd is met de Europese wetgeving. De ministerraad heeft de wijziging daarom voorgelegd aan de Europese Commissie.

Het is uniek dat een wetswijziging die al door een ministerraad is bekrachtigd door dezelfde ministerraad wordt voorgelegd aan de Europese Commissie. Het ministerie van VWS laat in een persbericht weten dat het kabinet nu dus twee tegenstrijdige standpunten heeft over de wijziging.

De wijzigingen zijn afkomstig van SP-Kamerlid Renske Leijten en haar voorganger Agnes Kant. Een onderdeel van de wijziging is dat gemeenteraden voortaan een minimumtarief voor huishoudelijke hulp kunnen vaststellen. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten heeft met name problemen met het tweede onderdeel van de wijziging. Dat is de regel dat huishoudelijke hulp niet meer Europees aanbesteed hoeft te worden.

Grondwet

Kamerlid Leijten noemt de situatie absurd en beraadt zich op mogelijke stappen tegen de procedure. “De hele gang van zaken is on-grondwettelijk. We hebben maar liefst twee jaar gedebatteerd over deze wijzigingen, zowel in de Eerste als de Tweede Kamer. Tijd genoeg om het voorstel ad legem, oftewel tegen hogere wetgeving, te verklaren. Maar de staatssecretaris kiest ervoor om dat te doen als het parlement en de senaat al voor hebben gestemd. Ik ga kijken of ik steun kan krijgen van de partijen die voor hebben gestemd om deze gang van zaken tegen te gaan.”

Volgens een woordvoerder van het ministerie van VWS is het geen unicum dat een aangenomen wet ad legem is verklaard. “Het is al eens eerder gebeurd bij het initiatiefvoorstel Ten Hoopen, Aptroot en Vos over de versterking van de positie van leveranciers uit het MKB. Toen is ook na indiening de Europese Commissie om advies gevraagd. De initiatiefnemers hebben toen hun voorstel gewijzigd voordat de commissie met een oordeel kwam. De staatssecretaris blijft erbij dat de wet in strijd is met Europese wetgeving. Wanneer de commissie hier een oordeel over velt, is afwachten.”

Over Auteur

2 reacties

  1. Tim Robbe op

    Dit discussie op dit dossier begint een semantische te worden. En de Europese Commissie gaat echt niet helpen hier duidelijkheid in te brengen. Nogmaals voor eenieder: hulp bij het huishouden is 100% zeker een B dienst op basis van de zogenaamde CPC codering die gemeenten moeten gebruiken om hun opdracht te definieren. Een B dienst kent slechts twee wettelijke verplichtingen voor wat betreft de procedure die gemeenten moeten volgen om contracten te sluiten. Als je onder “aanbesteden” verstaat dat ook als je die twee verplichtingen moet opvolgen je aanbesteedt, dan moet je HbH dus aanbesteden. Als je daaronder echter verstaat dat je niet hoeft aan te besteden omdat je dus niet verplicht ben een hele procedure op te tuigen met bestek en offertes, dan hoef je HbH dus niet aan te besteden. Leijten snapt het beter dan de staatssecretaris en, naar ik vrees, de Europese Commissie.

  2. Hein van der Horst op

    De staatssecretaris moet dan maar eens mijn artikel lezen “Doolhof van de nomenclatuur”, Tijdschrift Aanbestedingsrecht van oktober 2011, blz. 338- 346. Thuishulpdiensten en huishoudelijke diensten zijn B-diensten en vallen derhalve onder het verlichte aanbestedingsregime. Zie http://www.heinvanderhorst.eu; publicaties

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden