Ministerie overweegt aanpassing Wmo voor inkomensgrens

1

Ook na een gerechtelijke uitspraak is het voor gemeenten onduidelijk of zij hiervoor een inkomensgrens mogen hanteren. “Gemeenten zijn zoekende”, erkent het ministerie van Volksgezondheid

Momenteel onderzoekt de stichting Ombudsman klachten van mensen die stellen dat zij ten onrechte moeten betalen voor hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, waarvan de resultaten in september worden verwacht.

Ondertussen spreekt de gemeente Renkum met het ministerie over haar manier om geld te besparen op de Wmo door mensen met een hoger inkomen hun huishoudelijke hulp, als voorliggende voorziening, zelf te laten regelen. “Gemeenten zijn zoekende”, verklaart woordvoerder Luuk Donderwinkel de constructie. “Dat ziet het ministerie ook, bleek uit een gesprek aldaar. Het ministerie zal begrijpen dat het verschaffen van meer duidelijkheid gewenst is.” 

Kritiek staatssecretaris

De gemeente heeft goed nagedacht over de mogelijkheden om geld te besparen door de zogeheten kanteling van de Wmo zo in te vullen, maar het is volgens staatssecretaris Marlies Veldhuizen van Zanten wel degelijk in strijd met de wet.

“Wat betreft de kwalificatie ‘voorliggendheid’ heb ik de gemeente er in ons gesprek op gewezen dat dit geen juiste term is, aangezien de Wmo bepaalt dat er geen aansprakelijkheid bestaat als voor de problematiek een voorziening op grond van een andere wettelijke bepaling bestaat”, schrijft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer. Dat huishoudelijk hulp vrij eenvoudig te vinden is, kan geen argument zijn. 

Voorzieningen Wmo

Veldhuizen van Zanten wijst op artikel 4, lid 4, van de Wmo. Als compensatie voor beperkingen moet de gemeente voorzieningen treffen. “Daarin voorziet de gemeente Renkum nu onvoldoende.”

Ook het inkomensbeleid van de gemeente is strijdig met de wet, stelt de staatssecretaris. “Voor mensen met een inkomen tot maximaal 150 procent van het sociaal minimum inkomen, die de eenvoudige huishoudelijk hulp niet zelf kunnen betalen, biedt de gemeente vervolgens een vorm van financiële ondersteuning.” Door te wijzen op een uitspraak van de Centrale raad van Beroep wordt onderstreept dat een dergelijke regeling niet mag.

Aanpassing?

Daarmee is de kous nog niet af. Meerdere gemeenten hebben aangegeven dat het onduidelijk is waar de balans mag liggen tussen de zelfredzaamheid van inwoners en de verantwoordelijkheid van de lokale overheid om ze te helpen. Verder is wel mogelijk een eigen bijdrage te vragen voor de thuiszorg, wat ook niet helpt de wet te verduidelijken.

Gemeenten zijn zoekende, erkent het ministerie. “Ik zie dit als mijn verantwoordelijkheid als wetgever en ga hierover dan ook verder in gesprek met de VNG”, schrijft Verldhuizen van Zanten. “Indien de gewenste helderheid zou moeten leiden tot een verduidelijking in het wettelijk karakter, dan ben ik bereid te zien op welke manier de Wmo aanpassing nodig heeft.”

De Wmo is van kracht sinds 2007. Renkum geeft aan nog niets te wijzigen aan haar beleid in afwachting van de mogelijke aanpassingen door het ministerie.

Nieuw: Gemeente.nu op Facebook >>

Over Auteur

1 reactie

  1. A. Hermens op

    In het artikel staat: ?Ik zie dit als mijn verantwoordelijkheid als wetgever en ga hierover dan ook verder in gesprek met de VNG?, schrijft Verldhuizen van Zanten. ?Indien de gewenste helderheid zou moeten leiden tot een verduidelijking in het wettelijk karakter, dan ben ik bereid te zien op welke manier de Wmo aanpassing nodig heeft. Een aanpassing kan meerdere kanten opgaan. Waarop baseert u de uitspraak boven het artikel over de inkomensgrens?

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden