‘Verschil in eigen bijdragen zorg door maatwerk’

1

Volgens staatssecretaris Van Rijn van VWS zijn de verschillen in eigen bijdragen voor zorg tussen gemeenten vooral een gevolg van het bieden van financieel maatwerk en compensatie. “Als verschillen tussen gemeenten het gevolg zijn van weloverwogen beleid en lokaal maatwerk, dan vind ik dat positief.”

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) reageert in een brief aan de Tweede Kamer op het bericht dat de eigen bijdragen voor zorg, waaronder de Wmo, per gemeente kunnen oplopen tot een verschil van 500 euro per jaar. Dit naar aanleiding van het onderzoek van Regioplan in opdracht van seniorenorganisaties KBO-PCOB, FASv, KNVG, NOOM en NVOG die zich zorgen maken over de verschillen.

Gemeenteraad

Volgens Van Rijn hebben gemeenten in de afgelopen periode veel aandacht gegeven aan de vraag voor wie compensatie of financieel maatwerk geboden is en op welke wijze deze mensen het beste kunnen worden bereikt. Er wordt rekening gehouden met de kenmerken van leeftijd, huishoudsamenstelling, het inkomen en het vermogen van de cliënt.  “Het is primair aan de gemeenteraad om hier samenhangend en gericht beleid op vast te stellen, rekening houdend met de lokale problematiek en mogelijkheden,” zo schrijft hij.

Landelijke parameters

De Wmo 2015 biedt gemeenten de vrijheid het beleid rond de eigen bijdrage lokaal vorm te geven, onder andere door de landelijke parameters aan te passen in het voordeel van de cliënt. Het onderzoek van Regioplan houdt volgens van Rijn geen rekening met de individuele compenserende maatregelen die gemeenten kunnen nemen. Zo is onder meer (gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke heffingen een mogelijkheid.

Verlaging

Verder wijst Van Rijn erop dat naarmate de cliënt een lager inkomen en vermogen heeft, de verschillen in eigen bijdrage fors afnemen. Daarnaast geeft hij aan dat in 2017 de eigen bijdrage Wmo in alle gemeenten verlaagd is, als gevolg van een maatregel van het kabinet. Ook de landelijke parameters van de maximale eigen bijdrage voor Wmo-ondersteuning zijn met ingang van 2017 verlaagd. Voor niet AOW-gerechtigden meerpersoonshuishoudens heeft deze maatregel volgens de staatssecretaris tot een aanzienlijke verlaging van de eigen bijdrage geleid.

Algemene Wmo-voorzieningen

Over de in rekening te brengen eigen bijdrage voor algemene Wmo-voorzieningen zegt Van Rijn dat deze, gegeven de specifieke situatie van betrokkene en diens gezin, passend moet zijn. “Het is aan de gemeente om dit te toetsen en als onderdeel van de afweging te onderbouwen”.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

1 reactie

  1. Avatar

    Verschil in hoogte tussen gemeenten is in feite veel groter. Dit komt niet tot uiting in het onderzoek omdat maar een deel van de gemeenten onderzocht is, en niet gekeken is naar midden- en hogere inkomens. Hoe ik dat weet dat verschil groter is? Onze eigen situatie. Als wij verhuizen naar bijv Leerdam of Dordrecht, dan scheelt het ons tussen de €400 en €600, per periode! Dus tussen de €5000 en € 7.500 per jaar..

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden