Gemeentelijk afsteekverbod vuurwerk stapje dichterbij

0

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft het ontwerpbesluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit naar de Tweede Kamer gestuurd. Het besluit maakt een gemeentelijk afsteekverbod mogelijk, zoals de Kamer had gevraagd.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat openbaarde recent het ontwerpbesluit, dat ze met een begeleidende brief aanbood bij het parlement. Uit de toelichting blijkt onder andere dat het instellen van een algeheel, lokaal verbod op het afsteken van vuurwerk expliciet mogelijk wordt. ‘Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor een besluit tot het instellen van een geheel of gedeeltelijk afsteekverbod op hun grondgebied. Het is aan gemeenten om daarbij alle betrokken belangen en de handhaafbaarheid te betrekken,’ zo schrijft Van Veldhoven.

Gemeentelijk afsteekverbod

Gemeenten hebben in de huidige situatie de bevoegdheid om vuurwerkvrije zones aan te wijzen. Dat komt al geregeld voor. De staatssecretaris verwijst in het besluit naar een uitspraak van de Raad van State dat een beperking van het afsteken van vuurwerk niet strijdig is met de landelijke regeling van de afsteektijden in het Vuurwerkbesluit. Deze jurisprudentie maakt vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling mogelijk. Of het verbod voor de hele gemeente mag gelden, was tot nu toe minder duidelijk.

Gratis Whitepaper | Sanctioneren of waarschuwen. Hoe maak je de afweging?

Niemand vindt het leuk om een bekeuring te krijgen. Hoe voorkom je ogenschijnlijke willekeur bij sanctioneren voor lichte overtredingen? Lees verder

De wijziging in het ontwerpbesluit onderstreept daarom dat de afsteektijdenregeling niet in de weg staat aan een totale ban op vuurwerk. ‘De landelijke afsteektijden voor consumentenvuurwerk en een gemeentelijke regeling van de gebieden waar het afsteken van vuurwerk al dan niet is toegestaan, kunnen naast elkaar bestaan.’ 

Vuurwerkvrije gemeente

Door de aanpassing van het Vuurwerkbesluit krijgen gemeenteraden de mogelijkheid voor het instellen van een lokaal verbod via de Algemene plaatselijke verordening (Apv). Dit past binnen de ‘autonome verordenende bevoegdheid die gemeenten hebben op grond van artikel 149 van de Gemeentewet’. Het betekent ook dat de boetes voor overtreding per plaats bepaald kunnen worden. Van Veldhoven kan bogen op de steun van lokale overheden. ‘De VNG heeft aangegeven in te kunnen stemmen met de wijze waarop het Vuurwerkbesluit is aangepast ten behoeve van het vuurwerkvrij maken van een gemeente.’

Advies voor verbod

Een vuurwerkverbod, landelijk of lokaal, is al een tijd onderwerp van gesprek, nadat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in 2017 het advies gaf een verbod in te stellen op knalvuurwerk en vuurpijlen. De Tweede Kamer debatteerde over het rapport, maar het kabinet wilde geen algeheel verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Dit zou te vergaand zijn, zo bleek vorig jaar zomer. Ook onder gemeenten waren de meningen verdeeld. Daarna kwam een lokaal vuurwerkverbod voor gemeenten steeds dichterbij en werd een motie ingediend om vuurwerkvrije gemeentes mogelijk te maken. Daaraan wordt nu opvolging gegeven.

Verplichting vuurwerkbril

Verder is in het ontwerpbesluit de verplichting opgenomen om een (gratis) veiligheidsbril, aansteeklont en instructies te verstrekken bij de verkoop van consumentenvuurwerk. Dat werd eerder al aangekondigd en veel winkeliers en leveranciers doen dit inmiddels. De verplichting is dan ook uitvoerbaar, handhaafbaar en sluit aan bij de praktijk, zo staat in het besluit.

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden