Remkes bevestigt: nachtvergunningen in stilte verstrekt

1

Het blijft tobben met de nachtvergunningen voor horeca in Den Haag. Burgemeester Remkes bevestigt in antwoorden op raadsvragen dat er niet vijf maar vijftien ontheffingen zijn verstrekt door het vorige college. Hij laat in het midden of dit op de juiste gronden gebeurde.

De vijf nachtontheffingen, met name de twee voor zalencentrum Opera, hebben de aandacht van justitie in het Haagse corruptieonderzoek. Over de andere tien zweeg de gemeente, want die zouden binnen de categorie ‘verlenging van bestaande nachtexploitatie’ vallen. Dat blijkt uit antwoorden van burgemeester Remkes (pdf). De Haagse Stadspartij trok bij hem aan de bel over de schimmige nachtontheffingen die Gemeente.nu ontdekte en over onthullingen in NRC Handelsblad.

Steeds weer afgestoft

Ongeveer veertig horecazaken buiten de Haagse uitgaansgebieden mogen langere openingsuren dan gebruikelijk aanhouden. Eerder is de afspraak gemaakt dat deze rechten in principe worden gerespecteerd. De ontheffing kan daardoor steeds opnieuw worden afgestoft, ook na sluiting voor langere tijd, problemen met openbare orde of functiewijziging van een pand.

Maar of de vergunningen daadwerkelijk terecht zijn verleend, laat Remkes dus in het midden: ‘Het college kan op dit moment niet overzien welke elementen onderdeel zijn van het lopende onderzoek van de rijksrecherche,’ is zijn verklaring. Ook kan het bestuur niet vooruitlopen op de nog lopende bezwaarprocedures tegen twee besluiten, aldus de burgemeester. Desondanks wordt restaurant-club Flamez inmiddels aangepakt.

Shishalounge gesloten

Nadat NRC vragen stelde over een shishalounge in Opera, stuurde de stad daar al prompt een handhavingsteam op af. ‘Er was sprake van het aanbieden van waterpijpen (shishalounge),’ rapporteert Remkes aan de raad. ‘Daarom heeft dit, conform het handhavingsbeleid, geleid tot een schriftelijke waarschuwing. De shishalounge is inmiddels gesloten.’

Bibob-beleid

De vragenstellers informeren waarom eigenaar Atilla Akyol van Opera eerder niet op de korrel werd genomen via het Bibob-beleid. De politie speelde zijn antecedenten door naar de gemeente in het kader van de vergunningprocedure. Akyol was in beeld gekomen bij een onderzoek naar illegaal gokken, overigens zonder veroordeling tot gevolg. De informatie ‘bood geen grond om de gevraagde nachtontheffingen te weigeren’, aldus Remkes.

Remkes benadrukt dat ‘de toepassing van het Bibob-instrumentarium’ bij hem op de agenda staat. Hoewel er landelijke wetgeving op dit gebied geldt, zijn lokale overheden vrij om te bepalen hoe ze daarvan gebruikmaken.

Geheimzinnigheid blijft

Hetzelfde geldt voor inspraak en participatie, en de inzichtelijkheid van de besluitvorming die daarbij nodig is. Inwoners van Amsterdam kunnen online alle horecavergunningen raadplegen, merken de raadsleden op. Dat is inderdaad transparant, reageert Remkes, maar de Haagse geheimzinnigheid zou niet al op korte termijn tot het verleden kunnen behoren. Wel zal het college ‘een verkenning starten om te bezien of en welke mogelijkheden er zijn voor Den Haag’.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

1 reactie

  1. Avatar

    Dit verhaal toont maar weer eens te meer aan dat gemeentebestuur en horeca in de regel te dicht op elkaar zitten. De omwonenden zijn hiervan meestal de klos want veel nachtoverlast, geluid en discogebonk, geraas van opruimwerk door personeel en artiesten, geschreeuw, dronken uitgaansvolk, vernielingen en het openbaar gebied als pisbak.
    Daarom is al eerder gepleit om horeca-vergunningverlening, toezicht op de naleving en handhaving, NIET bij de gemeente te beleggen want die kan die taak in feite niet aan. Daarom wederom het pleidooi om dit onderwerp te stallen bij b.v. de Provincie of bij een specifiek onderdeel van de Politie.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden