Toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd gepresenteerd

0

De samenwerkende jeugdinspecties hebben het Stelseltoezicht Jeugd gepresenteerd, het toezichtkader waarmee volgens de Jeugdwet toezicht wordt gehouden op de kwaliteit van jeugdzorg in algemene zin.

Sinds januari 2015 worden verschillende verantwoordelijkheden voor jeugdzorg bij gemeenten ondergebracht. Dit biedt meer kansen aanpak voor gezinnen en kinderen vanuit een integrale benadering. Hiertoe is het Stelseltoezicht Jeugd gepresenteerd. Verschillende instanties worden door de aanpak zo uitgedaagd om een goede afstemming en samenwerking te organiseren tussen de voorzieningen die zorg en ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen bieden. Een integrale benadering is gewenst daar er verschillende organisaties uit verschillende domeinen hier een rol in spelen. Het streven is om gezinnen en jeugdigen zo effectief te helpen door betrokken en samenwerkende (hulp) organisaties.

Toezichtkader vormt de basis

Het toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd vormt de basis voor dit integrale toezicht, waarbij de samenwerkende jeugdinspecties erop toezien dat alle jeugdigen en gezinnen die zorg en ondersteuning nodig hebben in beeld zijn en ook passende zorg en ondersteuning krijgen. Veiligheid is daarbij altijd een belangrijk aspect.

Streven naar verbetering

Met de publicatie van het toezichtkader willen de inspecties bijdragen aan de transparantie van hun werkzaamheden. Zowel gemeenten als betrokken organisaties kunnen hierdoor bij hun afspraken en werkzaamheden rekening houden met de criteria die voor het verlenen van integrale hulp aan jeugdigen en gezinnen worden gehanteerd. Het toezichtkader is vooral bedoeld om onderzochte partijen te stimuleren zichzelf te verbeteren. Niettemin kan in geval van geconstateerde tekortkomingen een sectorale inspectie nader onderzoek doen naar de naleving van wettelijke eisen.

Wettelijke eisen

Naast het stelseltoezicht onderscheidt de Jeugdwet ook het toezicht op de naleving van wettelijke vereisten. Voor dit toezicht hebben de vijf inspecties eveneens toetsingskaders ontwikkeld op basis van wet- en regelgeving.
Het toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd is ontwikkeld op basis van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind, de nieuwe Jeugdwet en de Wet Passend Onderwijs. Andere bronnen vormden wet- en regelgeving en waarderingskaders op de terreinen van de vijf jeugdinspecties. Het toezichtkader is voorgelegd aan deskundigen van departementen en gemeenten en vervolgens in verschillende pilots in de praktijk getoetst.

 

meer informatie via Inspectie Jeugdzorg

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden