‘Zicht op bewoning vakantieparken verbeteren’

6

Om illegale bewoning op vakantieparken aan te pakken moeten gemeenten beter zicht krijgen op de parken en de mensen die er verblijven. Onder meer een beperkt aanbod aan specifieke of snel toegankelijke woonvormen en veranderingen in het sociaal domein, zijn oorzaken dat mensen kiezen voor onrechtmatig wonen op een park.

Dat concluderen minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en onderzoekers van Platform 31 naar aanleiding van het rapport Wonen in de luwte. Het onderzoek is uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in permanente bewoning op Veluwse vakantieparken. Tussen de 6000 en 9000 mensen hebben voor langere of korte tijd hun vaste woon- en verblijfplaats op een vakantiepark in een van de elf gemeenten op de Veluwe.

Integrale aanpak

Uit het rapport komt onder meer naar voren dat onrechtmatig wonen op een vakantiepark meestal een individuele keuze is die versterkt wordt door onderliggende ontwikkelingen, zoals het beperkte aanbod op de reguliere woningmarkt. Oplossingen liggen mogelijk in een alternatief aanbod van flexibele en tijdelijke woonvormen. Vandaag is in dat kader tijdens de ‘Vakantieparken Top’ een actie-agenda vakantieparken gepresenteerd van Rijk, provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties, voor een integrale aanpak van onrechtmatige bewoning.

Ter voorbereiding daarop stuurde Ollongren het rapport gisteren met een begeleidende brief naar de Tweede Kamer. Uit het onderzoek wordt duidelijk dat duizenden mensen illegaal wonen op vakantieparken op de Veluwe, waaronder een grote groep kwetsbare mensen en mensen die vanwege crimineel gedrag buiten beeld willen blijven. ‘De positie van vakantieparken in het kader van toerisme, ondermijning en wonen kan op grote maatschappelijke aandacht rekenen. Het onderwerp staat duidelijk op mijn netvlies en staat onder de noemer ‘Toekomstbestendig wonen’ en ‘Ondermijning’ in het Interbestuurlijk Programma,’ schrijft de bewindsvrouw.

Zicht verbeteren

‘Daarbij wil ik benadrukken dat voor een effectieve aanpak en het benutten van de kansen die vakantieparken lokaal kunnen bieden, gemeenten hun zicht op de parken en de mensen die daar verblijven kunnen verbeteren.’ Ook in het rapport concluderen de onderzoekers dat het belangrijk is dat gemeenten zich inspannen om zicht te krijgen op hun parken. ‘Zonder te weten wat er op een terrein speelt en wie er wonen, zijn interventies een druppel op de gloeiende plaat.’ Er zouden capaciteit en middelen vrijgemaakt moeten worden om onder meer de Basisregistratie Personen (BRP) en Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) op orde te krijgen.

Samenwerken

Daarnaast moeten gemeenten intern meerdere afdelingen betrekken om in beeld te brengen wie er op de parken wonen en veel meer moeten samenwerken met instanties zoals politie, zorg en welzijn. ‘Handhaving op illegaal gebruik is daarbij niet het eerste doel, wel het zorgen dat mensen naar een betere, reguliere woonsituatie gaan,’ aldus de onderzoekers. Ook Ollongren wijst op het belang om zowel vanuit de verschillende gemeentelijke diensten als op regionaal niveau samen te werken.

Lokale afweging

Verder schrijft Ollongren dat er niet één oplossing is die voor heel Nederland effect kan hebben, omdat de problematiek rondom vakantieparken verschillende uitingsvormen kent die per regio en per park verschillen. ‘Het blijft uiteindelijk een lokale afweging wat de beste manier is om met de lokale vakantieparken om te gaan.’

Zo stipt ze in antwoord op Kamervragen over het verblijf op vakantieparken aan dat een gemeente onder omstandigheden kan besluiten om permanente bewoning al dan niet tijdelijk toe te staan. ‘De verschillende opties geven ruimte om handhavend op te treden om problematische bewoning tegen te gaan, maar ook gebruik te maken van vakantieparken als tijdelijke aanvulling op de woningmarkt.’ De minister steunt ook pilots blijkt uit de actie-agenda, als gemeenten van een vakantiepark bijvoorbeeld een woonwijk willen maken. Of combinaties daarvan, als mogelijke oplossing voor mensen die snel woonruimte nodig hebben en niet kunnen wachten tot een regulier huis beschikbaar komt.

Over Auteur

Laura Wennekes

6 reacties

 1. Avatar
  Geert Deenen op

  Hè hè, eindelijk een minister die dit wel gaat aanpakken. Legaal of illegaal, mensen behoren te (kunnen) worden geregistreerd waar zij wonen.

  • Avatar

   Ben ik helemaal mee eens. Er is een enorm tekort aa woningen, ik ken een heleboel normale goede burgers, die het wonen op een vakantiepark prefereren voor het wonen in een gewoon huis. Een voorstel …….. laat in ieder geval de gepensioneerde mensen zelf mogen beslissen, waar ze willen wonen. Zij hebben immers het hele jaar door vakantie!

 2. Avatar
  Hans van der Haring op

  Laat 65 +. Legaal in vakantie park bungalows wonen . ! mits ze hun eigen woning beschikbaar stellen voor de woning markt , zo komen er vele woningen beschikbaar voor jonge woning zoekende . Zo ontspan je de woningmarkt op een snelle manier En het zal een opwaardering zijn voor de parken omdat er de ilegaliteit verdwijnt en er meer zal worden geinvesteerd .

 3. Avatar

  Meestal worden bungalowparken vergeleken met criminele gedrochten en krotwoningen.
  Dit is voor het grootste gedeelte NIET waar.
  Zeer vele keurige mensen met een goede baan of pensioen wonen in een mooie en goed verzorgde woning op een bungalowpark vanwege de rust en veiligheid.
  ( zie bungalowpark De Kievit in Baarle-Nassau.)
  Dat de maatschappij het voor veel mensen onmogelijk maakt om een dure gemeente woning te bezitten maakt idd. dat er mensen zijn die in een hutje moeten wonen. Helaas.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden