RvS: Bij woningsluiting altijd alle betrokken belangen afwegen

0

De burgemeester kan een woning sluiten na een drugsvondst, maar hoeft dat niet te doen. Bij een besluit moeten in elk geval altijd alle betrokken belangen afgewogen worden. Verder moet de burgemeester beoordelen of een sluiting evenredig is. Dat zegt de Raad van State (RvS) in een overzichtsuitspraak.

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft vandaag een zogenoemde overzichtsuitspraak gedaan over het sluiten van woningen door de burgemeester na de vondst van drugs. De uitspraak geeft meer duidelijkheid over de manier waarop de hoogste bestuursrechter het zogeheten Damoclesbesluit toetst. Daarbij wordt dus steeds meer gekeken naar de omstandigheden van de bewoners.

Aanleiding

Aanleiding voor deze uitspraak was het sluiten van een woning door de burgemeester van Maastricht. De hoogste rechter komt in deze zaak tot de conclusie dat deze niet terecht is. De drugs in de woning waren niet van de bewoner, maar van haar ex-partner en het is aannemelijk dat ze daar niets van wist. Verder heeft zij een dochter met gezondheidsklachten waardoor ze in een aangepaste woning wonen. Een verhuizing naar een andere woning is dus niet zomaar mogelijk.

Belangen afwegen

Als in een woning een zogenoemde handelshoeveelheid drugs wordt gevonden of als voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs, dan kan een burgemeester die woning sluiten. Ook de bewoners mogen gedurende de sluiting niet naar binnen en dat kan verstrekkende gevolgen hebben. De burgemeester moet volgens de RvS in elk geval altijd alle betrokken belangen afwegen. Recent onderzoek wijst uit dat burgemeesters dat vaak, maar niet altijd doen.

Allereerst moet beoordeeld worden of sluiting nodig is om het woon- en leefklimaat in de omgeving te beschermen en de openbare orde te herstellen. Daarbij speelt een rol welke soort en hoeveel drugs zijn gevonden en of er vanuit de woning zelf drugshandel heeft plaatsgevonden. En is het sluiten van een woning evenredig? Dit betekent dat het belang in verhouding staat tot de gevolgen daarvan voor de bewoners.

Op zijn plaats

Belangrijke vragen daarbij zijn of de bewoners wisten, of konden weten, dat er drugs in de woning aanwezig waren en zo ja, of hen dat kon worden verweten. Ook de gevolgen spelen een rol. Bij medische omstandigheden of minderjarige kinderen zijn die extra zwaar. Maar dat wil niet altijd zeggen dat de burgemeester een woning in zo’n geval niet mag sluiten. Als de bewoners bijvoorbeeld zelf actief betrokken zijn bij drugshandel en er grote drugshoeveelheden worden gevonden, dan kan woningsluiting volgens de bestuursrechter ook onder deze omstandigheden op zijn plaats zijn.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden