Adviezen voor aanpak jeugdcriminaliteit

4

Het kan een groot probleem zijn: de criminaliteit gepleegd door jongeren. Hoe pak je dit aan als gemeenten?

Gisteren bracht Gemeente.nu de zes trends op het gebied van de bestrijding van jeugdcriminaliteit, opgetekend uit het boek Vlindermessen en djonko’s van criminoloog en bestuurskundige Eric Bervoets. Nu volgen zijn adviezen. “De ambitie van dit boek bestond er immers ook in de praktijk vooruit te helpen.”

In chronologische volgorde gaat het om de volgende adviezen:

1)  Zorg voor overzicht

“Weet waarmee je te maken hebt”, schrijft de auteur van het boek. Het is bijvoorbeeld mogelijk jeugdgroepenexperts te vragen justitiële en politionele documentatie te laten analyseren. Het is daarbij ook van groot belang wie de sleutelfiguren zijn in dit soort groepen. “Wie kennis heeft van het exacte overlastprofiel van een groep en inzage heeft in haar dynamiek vindt sneller aangrijpingspunten voor interventies.”

2)  Maak een stappenplan

Maak ook per stap een ‘menukaart’ aan mogelijke interventies en relevante situaties. Het wiel hoeft niet telkens opnieuw te worden uitgevonden, ook niet onder druk van incidenten of verkiezingen. Maak verder goede afspraken voor de gezamenlijke informatiepositie van betrokken partijen. Als goed voorbeeld noemt Bervoets de aanpak van de zogeheten Amsterdamse Top 600.

3)  Wees er vroeg bij

Voorkom dat je alleen maar reageert op overtredingen van de wet. “Vanuit de criminologie weten we dat vroeg ingrijpen de meeste kans op succes heeft”, schrijft Bervoets. Voor deze preventie is het wel nodig dat iemand zich kwaad maakt over de overlast die tot criminaliteit kan leiden, of dit nu een stadsmarinier of burgemeester is. Ook is het van groot belang de professionals voldoende ruimte te geven.

4)  Breng een frontlinie in stelling

Preventief ingrijpen vraagt om vroegsignalering en geregeld overleg over de situatie op straat. Als goede voorbeelden worden Helmond en Apeldoorn genoemd. In Helmond staan de teams onder leiding van een gemeentelijke coördinator die zelf ook frontlijnmedewerker is geweest. Het gaat om een stevige brug tussen de straat en de vergaderkamer, is de conclusie.

Vooralsnog gingen de adviezen vooral over preventie. Wat te doen bij zwaardere gevallen? Morgen volgen de adviezen voor de handhaving van zwaardere jeugdcriminaliteit.

Volg Gemeente.nu via Facebook >>

Over Auteur

Avatar

4 reacties

 1. Avatar
  Eric Bervoets op

  Beste Hans Broekhuizen. Met alle respest, vanuit jouw perspectief lees je mogelijk weinig nieuws. Onze belangrijkste maatschapelijke uitdaging is nu juist om dit soort defensieve reacties te bestrijden om echt effectief te worden in de aanpak van jeugdcriminaliteit. Die aanbeveling staat prominent in het boek en wordt hier nu even niet genoemd. Wat rest is een enorme kloof tussen straat en vergaderkamer en ook tussen straat en toga zit op zijn minst iets van wereldvreemdheid. De burger heeft hoofdpijn en pijn in zijn buik van groepsintimidatie in de buurt. Wat doet de ambtenaar: hij overlegt en maakt zich druk om allerlei schemaatjes en modelletjes. Lees gewoon het boek eens.

 2. Avatar
  Hans.broekhuizen op

  Als trekker van Masterplan I, adviseur op Masterplan II en lid landelijke werkgroep actieprogramma Problematische Jeugdgroepen namens de politie zie ik in de advisering zoals hiervoor omschreven niets nieuws. De werkwijze, informatieverzameling, frontnetwerk; het bestaat door het hele land. Op ccv site staat een PvA om integraal tot probleemstelling en aanpak te komen. Met gemeenten is laatselijk discussie gevoerd over “wat is nodig van wie voor een integraal PvA” en “Hoe wil je je aanpak monitoren”. De uitkomst van de dag is nog onder handen binnen de werkgroep en zal tot nieuwe aandachtspunten / activiteiten leiden. Kern van de zaak is, dat goede informatieverzameling, en juist NIET alleen van de politie, tot een beter beeld en integrale aanpak leidt.

  Regie op het bijeenbrengen op de juiste informatie en de primaire ketenpartners door de gemeente is essentieel.

  Vriendelijke groet
  Hans Broekhuizen

 3. Avatar
  Wim van der gugten op

  Belangrijker vind ik de vraag,
  Hoe pak je ambtenaren criminaliteit aan?
  Bij mij veroorzaken zij ruim 350.000 euro schade.
  Maar die lui zijn echt heel moeilijk aan te pakken.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden