Raadsleden: meer inzet gemeenten tegen radicalisering

0

Raadsleden zijn niet er niet van overtuigd dat de gemeente genoeg doet om radicalisering aan te pakken.

Ruim de helft van het aantal raadsleden (63%) antwoordde neutraal, oneens of zeer oneens op de vraag of de gemeente genoeg doet tegen radicalisering. Dit blijkt uit een recent gehouden enquête door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in samenwerking met Raadslid.Nu

Seminar Aanpak Radicalisering 8 oktober. Wat is uw rol bij het signaleren en voorkomen van jihadisme? Meer informatie >>

De helft van het aantal raadsleden (46%) vindt wel dat de aanpak van radicalisering een prioriteit is binnen de gemeente. Met deze hoge percentages zou het logisch zijn dat voor de lokale politieke partijen aanpak van radicalisering een topprioriteit is. Echter blijkt dit niet het geval. Slechts één partij, de ChristenUnie, heeft aanpak van radicalisering of gewelddadig jihadisme in de top drie prioriteitsonderwerpen. Individuele raadsleden vinden dus blijkbaar de aanpak van radicalisering in hun gemeente wel belangrijk, maar door de politieke fracties als geheel wordt er minder aandacht aan geschonken.

Uit onderzoek van de Universiteit van Leiden bleek onlangs dat de lokale aanpak van radicalisering soms onbedoeld stigmatiserend werkt. Gemeenten vestigen bedoeld en onbedoeld extra aandacht vestigen op de lokale Moslimgemeenschap, wat lokale stigmatisering in de hand werkt. Lees ook>> Lokale aanpak radicalisering soms stigmatiserend

Het CCV enquêterapport ‘Raadsleden en Veiligheid’ 2015 is gepresenteerd tijdens het raadsledencongres van 5 september in Den Bosch. Uit het rapport blijkt verder dat 72% van de raadsleden niet weet dat de regie op het lokale veiligheidsbeleid feitelijk bij de gemeente ligt, 56% denkt namelijk dat de regie bij de Veiligheidsregio ligt.

Bron: Raadslid.NU

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.