Lokale lasten fors hoger door stijging afvalstoffenbelasting

0

De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar forser dan voorgaande jaren. Huurders gaan 5,4 procent meer betalen en huizenbezitters 4,3 procent. Reden is de veel hogere afvalstoffenbelasting die gemeenten aan het Rijk moeten betalen. 

Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen onder 37 grote gemeenten. De stijging valt een stuk hoger uit dan voorheen, vorig jaar gingen de lokale heffingen nauwelijks omhoog.

Dat komt vooral doordat het Rijk de afvalstoffenbelasting met 139 procent verhoogt. Gemeenten berekenen dat door aan hun inwoners. Daardoor stijgt de afvalstoffenheffing voor het inzamelen en verwerken van afval dit jaar 6,1 procent. Ook uit een steekproef van Vereniging Eigen Huis bleek eind vorig jaar dat gemeenten hun afvalstoffenheffing om deze reden omhoog gooien.

Afval scheiden

Het kabinet nam de maatregel om de belastingen te vergroenen. Hoe beter huishoudens afval scheiden, hoe lager de kosten meestal ook uitvallen voor de lokale overheid. ‘Gemeenten experimenteren daarom met nieuwe methoden van afvalinzameling om afvalscheiding door huishoudens te bevorderen,’ schrijft het COELO. Ook de rioolheffing stijgt, maar met zo’n 2 procent minder hard dan de afvalstoffenheffing.

Stijging huizenprijzen

De onroerendezaakbelasting (ozb) voor woningeigenaren stijgt gemiddeld met 3,7 procent, gecorrigeerd voor inflatie 1,3 procent. Dit ondanks een forse stijging van de huizenprijzen, die de grondslag voor de ozb vormen. De waarde van de gemiddelde woning in de grote gemeenten ging met 11,7 procent omhoog.

Veel gemeenten kiezen ervoor om hun tarief als percentage van de huizenwaarde te verlagen, bevestigt Corine Hoeben van het COELO. ‘Gemeenten houden bij het vaststellen rekening met de verwachte ontwikkeling van de WOZ-waarde. Dat betekent dat als er een hogere WOZ-waarde is de tarieven lager kunnen zijn, ook al stijgt de opbrengst.’

Den Haag goedkoopst

Met 563 euro zijn de woonlasten voor huiseigenaren het laagst in Den Haag, net als vorig jaar. Huizenbezitters in Enschede betalen het meest, 854 euro. Huurders, die geen ozb betalen maar alleen afvalstoffenheffing en soms rioolheffing, zijn het duurst uit in Zaanstad (571 euro), het minst betalen ze in Nijmegen (40 euro).

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden