Niet-werkende macronom blijft in 2015 gehandhaafd

0

Rapport zegt ‘schaf die norm af’. Minister onderschrijft dat, maar neemt wel de tijd.

Het ‘Rapport Evaluatie systematiek macronorm onroerende zaakbelasting’ concludeerde dat Evaluatie systematiek macronorm onroerende zaakbelasting dat het de voorkeur geniet te kiezen voor afschaffing van de macronorm. De afgelopen jaren heeft de norm vooral geleid tot bestuurlijke drukte. De norm heeft in de ogen van de werkgroep niet bijgedragen aan de gematigde lastenontwikkeling, daar de besluitvorming over tarieven in gemeenten in de eerste plaats geënt is op lokale afwegingen.

 

De minister schikt zich nu gedeeltelijk naar die conclusie. Maar is nog niet overtuigt van de alternatieven. “Het kabinet vindt de alternatieven in het rapport nog onvoldoende uitgewerkt om reeds nu te besluiten tot aanpassing of afschaffing van de huidige norm, schrijft de minister aan de Kamer. “Derhalve wordt de macronorm OZB in 2015 nog gehandhaafd als instrument. Conform de afgesproken berekeningssystematiek bedraagt de norm voor 2015 3,0% over € 3,711 miljard. Vooral met het oog op de omvangrijke decentralisaties per 2015 heeft het kabinet besloten om dat jaar met een schone lei te beginnen. Dat betekent dat de overschrijding van de macronorm OZB in 2014 met €11 miljoen niet in mindering wordt gebracht op de macronorm voor 2015.”

De minister koopt dus wat tijd, want duidelijk is dat er een verandering zal komen. “Nu de macronorm in 2015 wordt gehandhaafd zullen in lijn met het rapport nadere afspraken worden uitgewerkt over het spelregelkader. Daarbij gaat het om de factoren die worden betrokken bij de bestuurlijke weging van een eventuele overschrijding van de norm, een communicatielijn over de cijfers inzake de lokale lasten en OZB-ontwikkeling alsmede het moment van communiceren.”

Het kabinet is voor 2016 van plan om samen met de VNG te komen tot een woonlastennorm.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden