Handreiking: Jeugdzorg bekostigen zonder duidelijkheid

0

Ook zonder duidelijkheid is het goed al te bedenken voor welk bekostigingsmodel je kiest voor de Jeugdzorg. “Over bekostiging ontstaat al snel spraakverwarring.”

“Onderdeel van de implementatie van de taak is de invulling van het ‘opdrachtgeverschap’ en de daaraan gerelateerde wijze van bekostiging”, staat in de handreiking met een inventarisatie van bekostigingsmodellen. “Een belangrijk aandachtspunt bij bekostiging is dat de huidige wijze van bekostiging bij verschillende zorgsoorten anders is.”

De Wet op de Jeugdzorg (Jeugdwet), de Zorgverzekeringswet en de AWBZ. Die wetten en de verschillende talen van het Rijk, de provincies, regio’s en zorgkantoren maken het niet eenvoudig tot een helder verhaal te komen. En tot integraal werken, wat de bedoeling is. “Over bekostiging ontstaat al snel spraakverwarring”, is het uitgangspunt van de handreiking dan ook.

Veranderproces
Wie de handreiking leest, krijgt het idee dat het gaat om een veranderproces van jewelste. Als dit niet in goede banen wordt geleid, zijn er risico’s te over. Perverse prikkels en meer administratieve lasten zijn twee van de voorbeelden. “Daarom heeft het transitiebureau besloten te onderzoeken wat belangrijke factoren zijn bij het thema ‘bekostiging’ om aan de hand daarvan te bepalen wat de betekenis ervan is in het nieuwe jeugdstelsel.”

De handreiking opent met een definitie van bekostiging om daarna uit te leggen dat er keuzen te maken zijn voor opdrachtgevers. De vraag is: wat wil je bereiken? Drie voorbeelden:

  • Innovatie: financiële beloning voor het doorvoeren van innovaties;
  • Kwaliteit: financiële beloning afhankelijk van geleverde kwaliteit;
  • Servicenormen: financiële beloning of malus indien een instelling servicenormen over- of onderschrijdt.

 

Bekostiging is een sturingsmiddel. Er zijn ook combinaties van bekostigingsmodellen nodig. “De komende twee maanden moeten gemeenten hun inkoopstrategie gaan bepalen”, staat als reactie bij dit bericht over de vijf zorgen die te destilleren zijn uit de Regionale transitiearrangementen.

Inkoop Jeugdzorg
“Welk inkoopmodel (of -modellen) gaat men gebruiken?”, is de vraag. “Inkoop via subsidies of via privaatrechtelijke contracten? Sturen op input, throughput en output, zoals dat meestal bij de provinciale subsidies ging, of ook afrekenen op bereikte effecten bij cliënten.”

Vragen, vragen. Wordt dit geregeld via aanbestedingen? Hoe ver gaan gemeenten met marktwerking op dit gebied? Geen sinecure allemaal.

Functioneel ontwerp
Hoe dan ook, het functioneel ontwerp gaat voor, stelt de handreiking. Het document zet eerst op een rij hoe de zorg momenteel wordt betaald. Daarna worden alle opties voor de toekomstige bekostiging door gemeenten en regio’s in kaart gebracht. Aan de inkoper is het de schone taak om hier een lijn in te brengen.

Inzicht krijgen in uw inkoopproces?

Universiteit Twente doet onderzoek naar het inkoopproces binnen Nederlandse gemeenten. Helpt u inzicht te creëren?

 

Naar de vragenlijst

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden