Voorbereiding op AVG lijkt nog ondermaats

1

Gemeenten zijn nog maar matig voorbereid op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei van toepassing wordt. Dat beeld ontstaat uit een enquête onder de lezers van Gemeente.nu en SC.

De respondenten beoordelen de voorbereiding op de nieuwe privacywetgeving in de gemeente waar zij werken gemiddeld met een mager zesje. Een kwart deelt hiervoor zelfs een onvoldoende uit. Daarentegen vindt 38 procent de voorbereiding dik in orde en geeft een 8 of hoger.

In de kinderschoenen

Gevraagd naar een toelichting op de beoordeling, luidt een reactie bijvoorbeeld: ‘Besluitvorming nog niet afgerond en informatievoorziening naar alle medewerkers van de organisatie heeft nog niet plaatsgevonden.’ En: ‘Bewustzijn en belang van privacy staan nog in de kinderschoenen.’

Gemeenten zijn op basis van de AVG verplicht een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. In de enquête werd gevraagd of dit inmiddels is gebeurd. Een derde van de respondenten zegt dat in hun gemeente nog géén FG is aangesteld, veruit de meerderheid daarvan is er wel mee bezig.

Ingrijpende gevolgen, deels onbekend

Meer dan de helft van de ondervraagden (54 procent) denkt dat de AVG ‘ingrijpende gevolgen’ met zich meebrengt voor de gemeente. ‘Alle processen scannen op informatie, communicatie, opslag en delen,’ verklaart een van de deelnemers. ‘Bemoeilijkt de uitwisseling tussen systemen en afdelingen,’ zegt een ander.

Een andere vraag luidde: leidt de invoering van de AVG tot veranderingen in uw persoonlijke werkzaamheden? Bijna de helft (44 procent) kiest hierbij de antwoordmogelijkheid: ‘Ja, maar ik weet nog niet precies wat dit inhoudt.’ Ruim een kwart ziet ook veranderingen op zich afkomen, maar denkt wél goed voorbereid zijn.

Autoriteit Persoonsgegevens

Gemeente.nu en SC vroegen de Autoriteit Persoonsgegevens, die straks belast is met de handhaving van de AVG, om een reactie op de resultaten. ‘Wij hebben zelf geen cijfers over hoe het staat met de voorbereiding. Jullie enquête, maar ook andere onderzoeken, geven ons een beeld,’ reageert een woordvoerder.

Desgevraagd wil de AP geen ‘waardeoordeel’ geven over de conclusie dat de voorbereidingen nog maar matig lijken te zijn. ‘Natuurlijk zou het bemoedigend zijn als we zouden horen dat iedereen denkt op tijd klaar te zijn. Wij nemen daar echter geen voorschot op. Wij gaan de situatie vanaf 25 mei beoordelen.’

Voorlichting en bijsturing

De AP heeft de bevoegdheid fikse boetes uit te delen als gemeenten niet aan hun wettelijke verplichtingen voldoen, maar liet onlangs al weten eerst in te zetten op ‘voorlichting en bijsturing’. Tenzij er sprake zou zijn van ‘opzettelijke of ernstige misstanden’.

Verantwoording

De enquête stond anderhalve week open, uitsluitend voor medewerkers van gemeenten. De respondenten konden zelf kiezen voor deelname. Het aantal respondenten op de verschillende vragen bedroeg 45 tot 84. De antwoorden in deze enquête geven daarmee niet noodzakelijkerwijs een representatief beeld.

Lees ook het nieuws en de achtergronden van SC bij dit onderwerp.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

1 reactie

  1. Avatar

    Het verbaast mij niets.. Voor bedrijven is het al lastig alle werkprocessen aan te passen zodat ze voldoen aan de AVG. Een goed voorbeeld: onze werknemers maakte af en toe gebruik van Dropbox en ik probeerde daarvoor een alternatief te zoeken die bij nieuwe privacyregels past. Tot nu toe alleen https://www.vboxxcloud.nl/avg gevonden.. Andere lezers nog tips?

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden