Acht proeven en pilots om in de gaten te houden

1

In gemeenten wordt er flink op los geëxperimenteerd, op allerlei gebied. Een selectie uit de proeven en pilots, waarvan de uitkomsten wel eens verrassend of veelbelovend kunnen zijn en die vast de nodige lessen opleveren.

1. Elektrocuteren van de Japanse Duizendknoop

Veel gemeenten ervaren overlast van de woekerende Japanse duizendknoop. Arnhem gaat een proef doen om de plant te bestrijden, zo schrijft Omroep Gelderland. Daarvoor gaat de gemeente de invasieve exoot onder stroom zetten. Op plekken waar het niet lukt om de plant af te graven, worden de wortels geëlektrocuteerd. Overigens worden in diverse gemeenten ook varkens als proef ingezet.

2. Logeerzorg om ouderen en mantelzorgers te ontlasten

Tien gemeenten zijn gestart met een pilot logeerzorg om ouderen en hun mantelzorgers te ontlasten. Deze gemeenten krijgen elk 100.000 euro vanuit het programma Langer Thuis, om onder meer een coördinator voor de logeerzorg aanstellen. In de pilots moet worden uitgezocht op welke manier de logeerzorg het beste werkt voor alle betrokken partijen en welke financieringsarrangementen worden toegepast.

3. Betere hulp aan dakloze jongeren

Twaalf gemeenten gingen voor de zomer van start met een pilot om dak- en thuisloze jongeren beter te helpen. Doel is dat voor het eind van 2021 alle (potentiële) jongeren uit de doelgroep de benodigde hulp en ondersteuning krijgen en niet langer dan drie maanden in de opvang of op straat doorbrengen.

4. Lief- en leedstraat

Amstelveen start volgend jaar met een aantal zogenaamde lief- en leedstraten. In deze straten besteden bewoners extra aandacht aan elkaar en aan buren die bijvoorbeeld ziek of eenzaam zijn. In zo’n straat wordt met verschillende kleinschalige initiatieven geprobeerd het onderlinge contact te vergroten en eenzaamheid tegen te gaan.

5. Restafval op scholen verminderen

Ook in Amstelveen: een proef met vijf basisscholen om het scheiden van (rest)afval op school te verbeteren. ‘Volgens de Mededingingswet is afval op scholen bedrijfsafval en mag de gemeente dit daarom niet inzamelen. En afval gescheiden laten ophalen en verwerken, is vaak niet te betalen voor scholen. Door de inzameling en verwerking van gescheiden afval op de scholen van ‘algemeen belang’ te verklaren, kunnen scholen toch meegenomen worden in de gemeentelijke inzamelroutes van huishoudelijk afval,’ aldus wethouder Floor Gordon. Een educatief programma om leerlingen bewust te maken van het belang van een goede afvalinzameling ondersteunt de proef.

6. Pilots inburgering in 57 gemeenten

In augustus startte de eerste ronde van pilots voor het nieuwe inburgeringsstelsel. In totaal gaan 57 gemeenten samen aan de slag met 21 pilots rond nieuwe onderdelen van de inburgeringswet, die op 1 januari 2021 in werking treedt. Gemeenten krijgen met het nieuwe stelsel de regie op inburgering terug, maar ook een aantal verplichtingen erbij. Om de nieuwe instrumenten en werkwijzen voor inburgering te testen worden er pilots ingezet. 

7. Proeven met groene perkjes rukken op

Gemeente.nu schreef het een tijdje geleden al: verschillende gemeenten ontwikkelen groene perkjes en fleurige tuintjes rondom afvalcontainers in de strijd tegen zwerfvuil. Ook de gemeente Deventer experimenteert er momenteel mee en noemt de eerste resultaten positief. ‘De kunststof groenperkjes rondom ondergrondse afvalcontainers helpen om bijplaatsingen van afval naast containers tegen te gaan.’ De gemeente laat weten de proef voorlopig voort te zetten.

8. Parkeerbon op afstand

In Rotterdam is een proef gestart waarbij controleurs op afstand bepalen of automobilisten een parkeerbon krijgen. De gemeente hoopt dat er zo sneller en meer auto’s gecontroleerd worden én minder onveilige situaties voor controleurs ontstaan. In Amsterdam is de werkwijze na een geslaagde pilot inmiddels standaard.

Ook bezig met een pilot of een proef in de gemeente? Laat het hieronder weten!

Over Auteur

Niobe Moen

1 reactie

  1. Avatar

    Zeven initiatiefnemers zijn vier jaar geleden gestart met de Werkplaats Financiën, een laagdrempelige plek in de wijk waar inwoners van Eindhoven terecht kunnen met vragen en voor ondersteuning op het gebied van financiën en/of administratie. Een bewonersinitiatief dat bemenst wordt door vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Intussen op vijf locaties in de stad in samenwerking met Lumens Welzijn, Sociaal Raadslieden en de gemeente Eindhoven. De pilot loopt tot februari 2020 en wordt naar verwachting voortgezet.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden