Vergoeding bij WOZ-bezwaar mogelijk op de schop

8

Moet er paal en perk worden gesteld aan de vergoeding van proceskosten voor WOZ-bezwaarmakers? Deze markt voor een groeiend aantal commerciële bureaus wordt binnenkort tegen het licht gehouden. Volgend jaar zomer verwacht het kabinet de uitkomsten, waaruit zal blijken of aanpassingen wenselijk zijn.

Dat schrijft minister Dekker voor Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Aanleiding voor de studie is dat de procedures ‘in toenemende mate’ worden gevoerd door bureaus die werken op basis van ‘no cure no pay’. Gemeenten ergeren zich aan die bureaus, onder andere omdat de vergoedingen vaak nauwelijks in verhouding zouden staan tot de gemaakte kosten.

Argumenten voor aanpassing

De gemeente Maastricht riep eerder op hier kritisch naar te kijken. Na de toezegging van Dekker volgde nog een brief uit het Zuiden aan de Tweede Kamer. Het college had gehoopt dat de minister zou ingaan op de argumenten voor aanpassing van het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb), zoals Maastricht ‘mede namens diverse andere gemeenten’ bepleitte. Niet alleen het verdienmodel van de bureaus zit hen dwars, zo onderstreepten ze.

Het gaat er bijvoorbeeld ook om dat de vergoeding van proceskosten, die kan worden geïncasseerd als de WOZ-waarde te hoog blijkt te zijn vastgesteld, niet gerelateerd is aan het financieel belang daarbij van de bezwaarmaker. ‘Een verlaging van de OZB-aanslag van de eigenaar met enkele tientjes staat tegenover een rekening van 700 tot 1000 euro van het bureau dat hem of haar vertegenwoordigt,’ schrijft Maastricht.

Mate van gelijk

Het maakt nu bovendien niet uit  ‘in welke mate de burger gelijk heeft gekregen’. In civiele procedures is dat terecht anders geregeld, benadrukt de gemeente. Ook zou het onbegrijpelijk zijn dat er bij WOZ-bezwaren geen beoordeling plaatsvindt of de verleende bijstand door de bureaus wel zo noodzakelijk was. ‘Eerder onderzoek van de Waarderingskamer heeft aangetoond dat deze bezwaren nauwelijks leiden tot meer succes dan wanneer men zelf een bezwaar indient.’

Dekker vindt het te vroeg om nu al hierop in te gaan, blijkt uit zijn reactie. ‘De vraag of het wenselijk is om het Bpb aan te passen en zo ja, op welke manier, is afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek,’ schrijft hij aan de Kamer. ‘Eventueel te nemen maatregelen’ belooft hij zo spoedig mogelijk daarna bekend te maken. ‘Uiteraard worden in dat kader ook de door het college van burgemeester en wethouders van Maastricht genoemde gezichtspunten bij de besluitvorming betrokken.’

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

8 reacties

 1. Avatar

  Zeer slechte zaak om deze vergoedingen voor burgers af te schaffen of te verlagen. Naar mijn mening is de administratie van vele gemeentes door de werkzaamheden van dit soort bureaus enorm in kwaliteit gestegen. Gemeenten moeten gewoon zorgen dat ze hun zaakjes op orde hebben en dan hebben dit soort bureaus geen werk meer. Het afschaffen van deze vergoeding zal de hang naar verbetering bij gemeenten sterk doen dalen. En het gaat niet enkel om een paar tientjes besparing aan OZB, nee er hangt veel meer aan vast, denk aan erf- en schenkbelasting, het meenemen van de waarde bij opname in een AWBZ instelling om maar eens wat te noemen. De ambtenaren die nu vinden dat deze vergoeding moet verdwijnen schuiven dit soort zaken waarbij het vaak over duizenden tot tienduizenden euro;’s gaat wel heel makkelijk aan de kant.

  • Avatar

   Eindelijk iemand die het begrijpt, gemeentes doen vaak maar wat en geven nu de schuld aan de no cure no pay bureaus. Ik vind dat deze vergoeding gewoon moet blijven bestaan, eerst de ambtenaren maar eens goed hun werk doen. Dit is de makkelijkste manier om hier vanaf te komen een ander de schuld geven om vervolgens als gemeente maar weer aan te kunnen modderen. Ik heb ooit zelf overlegd met een gemeente over de waarde van een woning, door vererving verkregen, WOZ-waarde veel hoger dan mogelijke verkoopopbrengst. De gemeente wilde niets doen, door inschakeling van Previcus werd de waarde met bijna € 200.000 verlaagd. Dat scheelde mij € 60.000 aan erfbelasting, hoezo een paar tientjes voordeel. Trouwens als de gemeente haar werk goed had gedaan dan was inschakeling van een bureau niet nodig geweest, hoezo ligt het dan aan de bureaus? Nee het ligt puur aan de ambtelijke organisatie.

  • Avatar
   I.Am. Tenaar op

   Beste Henk, ik ben blij om te lezen dat je je enorm verdiept hebt in dit onderwerp. Onderzoek heeft uitgewezen dat de kantoren geen extra verbetering van de kwaliteit opleveren ten opzichte van de reguliere burger. Met andere woorden, de burger is meer dan voldoende capabel om hetzelfde resultaat te behalen als een kantoor. Hoewel de meeste kantoren meer geïnteresseerd zijn in een vergoeding dan in een oplossing waardoor er onnodig juridisering optreedt, is de reden dat de ambtenaren protesteren tegen deze verhoging meer in het feit gelegen dat de maatschappelijke kosten die gepaard gaan met deze kantoorpraktijk enorm oplopen. De kosten worden immers gewoon verhaald op de burgers via belastingheffing. Je zou dus als burger om die reden al tegen deze praktijk moeten zijn, tenzij je natuurlijk voor een dergelijk kantoor werkzaam bent.

  • Avatar

   Misschien moet u zich eerst eens verdiepen in de wet proceskostenvergoeding. burgers krijgen geen proceskostenvergoeding, alleen gemachtigden, dus bureau’s.

   En gemeenten doen niet zomaar wat. Hier zit meer achter dan u denkt. Zomaar iets roepen of volgen als u er geen verstand van heeft is nutteloos.

 2. Avatar

  Het zou beter zijn om een standaard (laag) bedrag te geven als vergoeding bijvoorbeeld € 100. Voor de bureau’s wordt het dan minder interessant om dit als verdien model te zien.

 3. Avatar

  Stel dat we de WOZ via een ondubbelzinnige berekening op basis van objectieve data zouden vaststellen. Dan hoeft niemand meer bezwaar te maken en is dit ook meteen opgelost.

 4. Avatar

  Ik snap niet waarom een minister zo lang moet wachten met aanpassen. Het indienen van een beroep is een fluitje van een cent (weet ik uit eigen ervaring). Nu moet ik (via belasting) betalen voor dit soort bureaus wat dingen doet die elke burger (met hulp van gemeente?) zelf ook kan.
  Gemeenten kunnen dat geld beter besteden.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden