Bonden: ‘VNG verdraait de feiten’

5

VNG verdraait de feiten van de onderhandelingen over een nieuwe cao gemeenten, vinden de bonden. De VNG vindt op haar beurt dat de vakbond zich buiten de economische realiteit stelt.

“De VNG heeft het telkens over twee procent loonsverhoging, maar dat percentage ligt toch echt veel lager”, aldus vakbondbestuurder Bert de Haas.

Het laatste loonbod van de VNG is een verhoging van één procent voor een periode van 31 maanden. Daarbij telt de werkgeversorganisatie nog een procent op, terwijl dit percentage volgens de vakbond een afspraak uit de vorige cao betreft. De Haas: “Die verhoging had al op 1 april 2011 moeten ingaan, maar die is werknemers tot nu toe onthouden.”

Werkzekerheid is een belangrijke eis van Abvakabo FNV. “Dat is wat anders dan baangarantie, zoals de VNG beweert. Baangarantie betekent werk binnen de gemeente. In een tijd dat tienduizenden banen op de tocht staan, willen wij dat gemeenten boventallige medewerkers intensief begeleiden van werk naar werk. Dat kan dus werk zijn buiten het bedrijf, zelfs buiten de sector.”

De VNG wil een maximale duur verbinden aan deze trajecten, waardoor de vakbond het risico ziet bestaan dat werknemers alsnog een beroep moeten doen op een uitkering. Abvakabo FNV pleit voor een overeenkomst tussen werkgever en werknemer over intensieve begeleiding, met rechten en plichten voor beide partijen. Deze overeenkomst eindigt in de visie van de bond pas als de werknemer een baan heeft gevonden of vrijwillig ontslag neemt, dus ongeacht de duur van het traject.

Bert de Haas: “Met ons voorstel wordt juist voorkomen dat gemeenten miljoenen aan uitkeringen over de balk smijten. Een verantwoord voorstel, zeker met het oog op de bezuinigingen.”

VNG
De VNG kan met de eis van de vakbond niet mee akkoord gaan. De vereniging stelt: “De kosten hiervan zijn erg hoog: gebaseerd op een gemiddelde  ambtenaar gaat het om bijna 400.000 euro per traject.
Bovendien leert de ervaring dat een onbegrensde werk- en inkomensgarantie mensen niet stimuleert om ander werk te zoeken.”

Als handreiking naar de bonden is de VNG wel bereid om de re-integratietermijnen in de Cao op te rekken tot 24 maanden (de maximale duur in de Cao is nu 15 maanden).

De VNG vindt de opstelling van de bonden onverantwoordelijk. “Door de keuze van de bonden, wordt de gemeenteambtenaren een loonsverhoging van 2%, een modernisering van de Cao, en een goed pakket van werk-naar-werk afspraken onthouden. De bonden plaatsen zich met hun onrealistische eisen buiten de economische realiteit.”

Acties
Het landelijk beraad van kaderleden van Abvakabo FNV heeft woensdag besloten het overleg met lokale werkgevers over arbeidsvoorwaarden op te schorten. Daarnaast vinden er in april en mei acties plaats; te beginnen in middelgrote gemeenten, gevolgd door stakingen in een aantal grote steden. Tevens organiseert Abvakabo FNV in samenwerking met CNV Publieke Zaak een referendum over de cao-eisen onder alle werknemers in de gemeentesector.

Over Auteur

5 reacties

 1. Henny Wildenberg op

  Bonden en VNG moeten samen op de tafel en kijken waar ze elkaar kunnen vinden. Daarover kunnen ze nu al afspraken maken. Daarnaast moeten ze over de verschilpunten in gesprek gaan met hun achterban, maar ook met andere sectoren als het gaat om werkgelegenheid. Waar dreigen tekorten te ontstaan? Hoe krijgen we jongeren binnen en dragen we kennis over? Er is een grote uitstroom van kennis en ervaring ivm pensionering. Kortom: blijf in gesprek en verwoord je wensen, dat is beter dan zeggen dat je ergens tegen bent of niet bereid om overstag te gaan. Beide partijen hebben elkaar hard nodig en zouden samen op moeten trekken!

 2. Het VNG staat zelf buiten de werkelijkheid. De ambtenaar schijnt weer het sluitstuk van de bezuiniging te worden. Vergeleken met het bedrijfsleven lopen de ambtenaren ver achter. Laat men nu eens het wachtgeld van de hogere heren eens aanpakken. Door alle bezuinigingen wordt de burger de dupe.

 3. Jarenlang is de loonsverhoging lager gehouden dan het bedrijfsleven met als reden de goede arbeidsvoorwaarden en ontslagbescherming.
  Ik zelf ben er sinds invoering van de euro netto niet op vooruit gegaan. Die enkele procenten die ik er bruto bij heb gekregen is opgegaan aan verhoging premies.
  Inkomensbelasting heffen op premies, bonussen en winsten op aandeeltransacties en dan hoef je niet te bezuinigen op ambtenarensalarissen

 4. zie
  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/11660370/___Nullijn_niet_voor_top_bedrijven___.html

  een loonstop geldt alleen voor ons werkgepeupel… de hoge bazen, die vele mensen ontslaan of een vast-contract onthouden, krijgen hun bonus wel

  en VNG als je zo geen baangarantie wil geven, doe dan ook wat aan het WACHTGELD, maar dat zal je niet durven….

  Het is wel zo eerlijk om dan ook bij iedereen wat weg te halen, maar ja, je zal vast ook aan je toekomst denken, maar niet aan die van Gemeente Ambtenaren..

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden