‘Dagbesteding naar gemeente is schande’

5

De bedoeling is de extramurale dagbesteding van mensen met een verstandelijke beperking door de gemeenten uit te voeren. Directeur Jo Terlouw van belangennetwerk KansPlus vindt dat een schandalig plan. De VNG vindt het logisch, als er maar voldoende beleidsruimte komt.

Terlouw: “De zwakste mensen in onze samenleving dreigen

opnieuw de dupe te worden van de noodzaak om in dit land te bezuinigen.”

Gemeenten treffen voorzieningen. Als het geld op is, staan gehandicapten

volgens het netwerk op straat. Letterlijk.

 

Wmo

Het uitvoeren van de Wet maatschappelijke ondersteuning komt

ook niet goed van de grond, vindt Terlouw. Waarom zouden gemeenten dit wel goed

oppakken, is de vraag. Verder zou uit onderzoek van Platform VG blijken dat het

lokale bestuur nauwelijks kennis heeft van de doelgroep.

 

De kans dat gemeenten deze taak op hun bord krijgen is

levensgroot”, volgens Terlouw. Als het gebeurt, dan moet het budget geoormerkt

worden. Het geld mag alleen worden besteed aan de dagbesteding van

gehandicapten. Daarnaast zouden gemeenten verplicht moeten worden om

individuele zorgplannen af te sluiten met de verstandelijk gehandicapten.

 

De Vereniging van Nederlandse

Gemeenten ziet het anders. “De functies dagbesteding en begeleiding zullen

volgens het regeerakkoord vanuit de AWBZ worden overgeheveld naar de Wet maatschappelijke ondersteuning”,

schrijft de vereniging als reactie op de begrotingsbehandeling van het

ministerie van VWS. “Wij vinden dit een logisch vervolg op de overheveling van

de huishoudelijke hulp in 2007 en de pakketmaatregel in 2009.”

 

Keurslijf

Ook het

besparen op de dagbesteding lijkt mogelijk. “De ambitieuze

bezuinigingsdoelstelling die eraan gekoppeld is, is alleen te bereiken als

gemeenten voldoende beleidsruimte krijgen om de nieuwe taak overeenkomstig de beginselen

van de Wmo uit te voeren en niet in een pseudo AWBZ-keurslijf worden gedwongen,

met verzekerde individuele rechten, landelijke indicatieprotocollen en uniforme

kwaliteitsnormen.” Volgende week bespreekt de Tweede Kamer deze begroting.

Over Auteur

5 reacties

 1. De heer Terlouw heeft zeker nog nooit van de sociale werkvoorziening gehoord als hij zegt dat er op lokaal niveau nauwelijks kennis is van de doelgroep

 2. Ik houd mijn hart vast . Zie straks een dagbesteding waar alle gehandicapten jong of oud, lichamelijk of verstandelijk gehandicapt of dementerend naar toe mag. De dagbesteding mag dan zeker ook nog geleidt worden door vrijwilligers. Wat er moet gebeuren met de organisaties die met veel zorg en toewijding zich reeds jaren op bovengenoemde doelgroepen hebben gericht wat gaat daar mee gebeuren???? Waarom moeten deze kwetsbare burgers weer wat anders. Het kost de doelgroep altijd al zo,n moeite om te moeten wennen aan iets nieuws. Laten ze eens hun oor te luister leggen bij partners, ouders van de genoemde doelgroep dan komt men er achter dat ze niet staan te juichen bij allerlei veranderingen.

 3. De sociale werkbesteding ziet op een heel andere doelgroep met andere en in ieder geval zwaardere problematiek/beperkingen. Waarvoor dus ook geheel andere kennis is vereist.
  Het gaat nu juist om die kwetsbare groep die door hun beperking niet terecht kan bij de sociale werkvoorziening. Als de dagbesteding niet meer goed functioneert zullen nog veel meer van deze mensen niet meer bij hun ouders kunnen blijven wonen; hetgeen de kosten voor de maatschappij alleen maar opdrijft. En het doel van deze maatregelen dus alleen maar gemist wordt.

  Zolang men weigert te luisteren naar de werkvloer en de echte deskundigen zal men uiteindelijk alleen maar meer kosten maken.

  Totdat de bom barst, het geld echt op is en deze mensen die toch geen politieke stem laten horen, verkommeren en vervuilen in zwaar onderbezette woonvormen zoals dit ook in Oostblok landen en Afrika gebeurd.

 4. Het geld wat dan voor de dagbesteding bestemd is zal dan ook wel voor andere doeleinden gebruikt worden.
  Net als het WMO geld, dat komt ook niet op de plaats waar het voor bestemd is. Want er volgen grote bezuinigingen, waar het geld van de WMO naar toegaat, om de tekorten aan te vullen.
  Want de zwakkeren nemen/ kunnen toch geen initiatief om zich te laten horen, zo denken ze.
  Het is een corrupte bende onder elkaar.
  Heel verdrietig als je tot die doelgroep hoort en je hebt niemand die voor jou belangen zal/kan opkomen. Maar met al die reacties bereik je ook niets.

 5. theohalderman op

  de heer terlouw moet zelfs maar eens in zo situatie te recht komen dan maar eens horen hoe die piep maar die men sen weten de weg wel te bewandelen anders worden ze wel geholpen door de vriendjes.ik zit ook in zo parket met het zorgkantoor het is een grote schande dat dit allemaal maar kan gebeuren.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden