‘Kabinet schuldig aan onbehoorlijk bestuur’

3

De VNG moet opnieuw onderhandelen met het Rijk over compenserende maatregelen voor het weghalen van de persoonlijke verzorging uit de Wmo.

Dat vindt 68 procent van de ondervraagde gemeenten, meldt de VNG.

In het huidige besluit van staatssecretaris Van Rijn zou nog vijf procent van de persoonlijke verzorging bij de gemeenten blijven. Maar de persoonlijke verzorging moet in zijn geheel onder de Zorgverzekeringswet vallen, zo luidt een van de eisen van de VNG. Ook moeten de bezuinigingen op het budget voor huishoudelijke hulp en begeleiding omlaag. Deze twee belangrijke punten voor onderhandelingen met VWS wil de VNG aanstaande voorleggen aan haar leden.

Zorgverzekeringswet
De VNG reageert hiermee op het besluit van staatssecretaris Van Rijn om 95 procent van de persoonlijke verzorging uit de Wmo te halen en over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet. Volgens de VNG zal deze overheveling, die de gemeenten 2,5 miljard euro aan decentraliseringsbudget kost, het financiële draagvlak voor de decentralisatie ondermijnen.

De gemeentekoepel heeft een buitengewone ledenvergadering uitgeschreven zodat de gemeenten zich kunnen uitspreken over: “Of en als ja onder welke voorwaarden de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten door kan gaan.”

De VNG stelt dat de inwoners van gemeenten de dupe worden van het besluit om de knip uit de persoonlijke verzorging te halen: ‘Zorgverzekeraars kunnen ervoor kiezen om sommige mensen niet te bedienen, waardoor gemeenten deze burgers opeens zouden moeten helpen. Welke mensen dat zou treffen, is volstrekt onduidelijk.’

Ledenpeiling
Uit de peiling, die de VNG onder haar leden heeft gehouden, blijkt dat gemeenten het kabinet “onbetrouwbare overheidspartner” vinden en de regering betichten van “onbehoorlijk bestuur”. Toch blijkt dat 68 procent van de deelnemers wel voorstander is van heronderhandelingen met het Rijk over compenserende maatregelen.

De VNG heeft een aantal voorwaarden voor de decentralisatie-gesprekken op een rij gezet. Behalve de reeds genoemde voorwaarden, wil de VNG praten over een financiële compensatie voor het overgangsjaar van cliënten. Verder moet de samenwerking met verzekeraars en de inzet wijkverpleegkundige in sociale wijkteams geborgd worden. Er moet een toereikend macrobudget voor de transitie zijn en geen extra restricties op het huidige aanbestedingsbeleid van gemeenten. Dit alles dus na het eerdere accepteren van de nieuwe taken door de vereniging.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

3 reacties

 1. Avatar

  Onbehoorlijk bestuur is het ook als je als overheid vele jaren geleden verantwoordelijkheid neemt voor een deel van de bevolking die er zonder die overheidsverantwoordelijkheid eraan onderdoor gaan…en je vervolgens als overheid die verantwoordelijkheid blijft afschuiven naar ‘onderen’. Het is ook onbehoorlijk bestuur als je als overheid bezuinigingen doordrukt om de staatschuld te reduceren en de werkgelegenheid uit te breiden…maar dat vervolgens niet doet met het binnengeharkte geld. Onbehoorlijk bestuur is het ook als je als overheid met beleidsveranderingen die als oplossing voor problemen gepresenteerd worden (met allerlei mooi klinkende praatjes en plaatjes daarbij)…maar die in weze voor meer problemen zorgen dan dat er opgelost wordt aan problemen. Vervolgens is het zeer onbehoorlijk bestuur om al die kosten en tegenvallers dan maar op mensen af te wenden die zelf al heel veel moeite hebben om rond te komen van het weinige geld dat men inmiddels ‘over’ heeft. Waar men zich enkele jaren geleden nog zelf kon redden is door het vele stelen onder de noemer bezuinigingen langzaam maar zeker afgebroken !!!

 2. Avatar
  G de de Leef op

  Bestuur Nederland zit daar niet om namens de burgers te handelen9 maar wordt wel door de burgers (over) betaald maar voor zichzelf= commerciële zelf verrijking dus. Is duidelijk een familiebedrijf van politie/politiek/rechters.
  Is dus ook geen door burgers gekozen bestuur. democratie = de burgers in de waan laten dat ze zouden mogen meebesturen.

 3. Avatar

  Door de voortdurende en toenemende tegenstrijdigheid in beleid raken steeds meer mensen hun welzijn, hun vertrouwen, hun rechten en hun geld kwijt. Ondanks alle waarschuwingen en noodsignalen van deskundigen gaat de overheid steeds verder met het zich onsterfelijk belachelijk te maken omdat die overheid blijft komen met probleemopleverende ‘oplossingen’…die NIETS oplossen aan de allang bestaande problemen! Integendeel!!!

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden