Proces verbaal-vergoeding afgeschaft

0

De zogeheten PV-vergoedingsregeling voor de handhaving door Buitengewoon opsporingsambtenaren stopt per 1 januari 2015.

De regeling zorgt ervoor dat wanneer buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) van gemeenten handhavend optreden, een (niet kostendekkende) vergoeding vanuit het Rijk richting gemeente gaat. De boeteopbrengsten gaan naar het Rijk.

Geen oplossing
Er is geprobeerd samen met het ministerie naar een oplossing te zoeken, meldt de VNG. Dat is helaas niet gelukt. Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de begroting van Veiligheid en Justitie hebben veel partijen de problematiek aangekaart. Helaas kon geen van de partijen dekking vinden om de bezuinigingsmaatregel terug te draaien.

Dat betekent dat het besluit van de minister gehandhaafd blijft en er per 1 januari 2015 geen sprake meer is van een vergoedingsregeling. De VNG gaat zelf begin 2015 een onderzoek starten om te bezien welke alternatieven er zijn die recht doen aan een meer evenwichtig beeld van baten en lasten voor gemeenten, staat op de website van de vereniging.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden