Rijk en gemeenten akkoord over A16 Rotterdam

0

Minister Schultz van Haegen (I&M) en de wethouders Langenberg van Rotterdam en Fortuyn van Lansingerland hebben de Inpassingsovereenkomst A16 Rotterdam getekend.

In de overeenkomst leggen Rijk en regio een serie afspraken vast over de inpassing van de toekomstige snelweg A16 Rotterdam tussen de A13 en het Terbregseplein en de financiering daarvan.

Minister Schultz: ‘Het verkeer in de regio Rotterdam groeit en daarmee de files. De aanleg van deze nieuwe snelweg is goed voor de doorstroming van het verkeer in dit  economisch belangrijke gebied. We zijn samen tot een mooi pakket van maatregelen  gekomen en zetten daarmee weer een belangrijke stap richting de aanleg van de weg.’

Wethouder Pex Langenberg: ‘De A16 Rotterdam is belangrijk om de files te verminderen. Maar leefbaarheid voor de omgeving is net zo belangrijk en daar hebben wij ons als regio hard voor gemaakt. Met als resultaat deze inpassingsovereenkomst.’

Wethouder Simon Fortuyn: ‘Ik ben tevreden met dit resultaat: zo gaat de minister onderzoeken of de weg bij de passage van de Randstadrail zo’n 1,5 meter lager kan worden aangelegd, is de verdieping van de tunnel door het Lage Bergse Bos nu een harde eis bij de aanbesteding en zorgt Tweelaags ZOAB-fijn, een wens van beide raden, op het hele traject voor minder geluidsoverlast.’

Financiering
In totaal draagt de regio ruim 100 miljoen euro bij aan de inpassingsmaatregelen voor de A16. Hiervan wordt 79 miljoen euro besteed aan de verdiepte tunnel door het Lage Bergse bos, 4 miljoen euro voor het recreaduct en 9 miljoen euro voor geluidsmaatregelen. Circa 13 miljoen euro is bestemd voor extra geluidsmaatregelen op en langs regionale wegen en maatregelen voor landschappelijke inpassing.

Naast de ruim 100 miljoen euro van de regio trekt het Rijk ruim 165 miljoen euro uit voor inpassing van de weg.
De vaststelling van het Tracébesluit voor de nieuwe weg zal naar verwachting begin 2016 plaatsvinden. De oplevering van de weg is voorzien in de periode 2021-2023.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden