Veel kritiek op begrotingswet EU

0

De VNG, het Interprovinciaal overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) zijn kritisch over het wetsontwerp houdbaarheid overheidsfinanciën (Hof).

Het wetsontwerp Hof wil paal en perk stellen aan het

jaarlijks toegestane emu-tekort van onder andere gemeenten. Maar het

wetsontwerp is nog onvoldoende uitgewerkt voor een definitieve reactie. Na het bestuurlijk overleg van 10 mei verwachten VNG, IPO en UvW een definitieve reactie te kunnen geven.

Boete onacceptabel

Dat gemeenten via de Wet Hof

van het Rijk een boete krijgen
wanneer er vanuit Brussel geen boete

wordt gegeven, is onacceptabel. Het coördinatiemechanisme voor de beheersing van het gezamenlijke

emu-saldo van gemeenten is in het reeds aangepaste wetsontwerp nog

onvoldoende uitgewerkt voor een oordeel. En de huidige begrotingsregels

uit de gemeentewet garanderen al houdbare gemeentefinanciën. 

Gelijkwaardige inspanning

Een ander element uit

het wetsontwerp is het voorstel om voor gemeenten een gelijkwaardig

emu-saldo vast te stellen als voor het Rijk. Maar daarmee gaan gemeenten

een dubbele inspanning leveren.

Het Rijk moet van Brussel terug naar een emu-saldo van nul. Gemeenten

betalen hieraan mee, omdat de rijksbezuinigingen voor het terugdringen

van het overheidstekort in de normering van het gemeentefonds

doorwerken. De schuldquote van de gezamenlijke gemeenten bedraagt nog niet de

helft van die van het Rijk. Er is geen noodzaak om die schuld terug te

dringen.

Aandelen

Gemeenten hebben juist zelf een vaste emu-tekortruimte nodig. Met die

tekortruimte kunnen afgesproken investeringsopgaven en

vervangingsinvesteringen worden uitgevoerd. Ook is die ruimte nodig voor

gemeenten die goed bij kas zitten door bijvoorbeeld de aandelenverkoop

energiebedrijven.

Met een vaste emu-tekortruimte behouden ze de mogelijkheid deze

gelden terug in de maatschappij te investeren. Dat wordt door de

gelijkwaardige inspanning in het huidige wetsontwerp geblokkeerd.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden