VNG verdeelt over cao, nullijn en loonsverlaging

18

“Inleveren”, roept een Amsterdamse wethouder en VNG-vertegenwoordiger. “Onzin”, roep een Groningse burgemeester en VNG bestuurslid.

Op dinsdag laat de Amsterdamse wethouder, én VNG-onderhandelaar, Eric van der Burg optekenen dat de ambtenaren loon zullen moeten gaan inleveren. Volgens hem is een loonsverlaging van 1% de enige manier om te voorkomen dat er veel arbeidsplaatsen verloren zullen gaan.  “Behoud van banen is volgens mij belangrijker dan een loonstijging. In Nederland werken 180.000 ambtenaren bij de gemeenten. Dat betekent dat het verlagen van het salaris met 1 procent zorgt dat er 1800 banen minder hoeven te verdwijnen”, zegt Van der Burg in de Telegraaf.

Van der Burg stelt expliciet niet het huidige principeakkoord ter discussie, maar kijkt al vooruit naar 2013. En dan is een salarisverhoging zoals in het huidige akkoord onbespreekbaar voor Van der Burg. Misschien de nullijn, maar het liefst minder.

Spreekt hier alleen de Amsterdamse wethouder of is dit ook het standpunt van de VNG? “Het College van Arbeidszaken heeft de inzet voor de onderhandelingen voor de CAO 2013 nog bepaald”, is het officiële antwoord van de VNG.

Als het aan burgemeester Rehwinkel van Groningen ligt, komt er geen nullijn voor gemeenteambtenaren en al helemaal geen verlaging van het salaris. Hij zegt dat een dag na Van der Burgs uitspraken als bestuurslid van de VNG. Van der Burg heeft volgens hem voor zijn beurt gesproken en hij zal de Amsterdamse wethouder in overleg op donderdag zeker op aan spreken.

Bert de Haas, van de Abvakabo, haalt daar vooralsnog zijn schouders over op. “Ik ben met de nieuwe cao nu helemaal nog niet bezig. Laten we eerst met het huidige akkoord aan de slag gaan.” 

Kunduz-akkoord
Woendag 9 mei komt het College van Arbeidszaken samen om het liggende principeakkoord te bespreken en dat ook tegen het nieuwe Haagse Kunduz-akkoord aan te houden. Dan zullen ze de onderbouwing moeten formuleren voor het principeakkoord en ook veel vragen moeten wegnemen die door het nieuwe stabilteitspact worden opgeroepen. Een moeilijke klus omdat er veel onduidelijkheid is over wat er nu in de Tweede Kamer is besloten en de druk inmiddels door minister Spies ook aardig is opgevoerd.

“Ik begrijp het waarom ze dat overleg nu hebben”, zegt de Haas. “Er zijn veel vragen en het College zal goed beslagen ten ijs moeten komen om die te beantwoorden.” Over het huidige akkoord maakt hij zich nog geen zorgen. “Ik denk dat ze dat niet op het spel zullen zetten, zo verstandig zullen ze toch wel zijn.”

CAO
Het principeakkoord ligt nu nog voor aan de leden van de bonden, op 21 mei zal duidelijk zijn wat die er van vinden. De VNG zal vanaf 10 mei haar leden raadplegen, dat proces zal zo'n zes weken duren. Dus als alles gaat zoals afgesproken dan zal half juni het principe akkoord een akkoord zijn en hebben de gemeenteambtenaren eindelijk weer een nieuwe cao.

  

Over Auteur

18 reacties

 1. Wat een bangmakerij. de overheid komt nu al niet aan goed personeel. met de aanstaande vergrijzing wordt dit niet beter. Het is gewoon stemming maken voor de onderhandeling volgend jaar. Als je maar lang genoeg dreunt dat er een crisis aan de gang is gaan stemmen mensen makkelijker in met het op hun kosten saneren van de verkwisting door politici. Niet intrappen Spies is er ook mee bezig en dat zegt meer over onze z.g. leiders dan normale omgang met gewaardeert personeel.

 2. Noemen ze dat nou boeien en binden?

  Werkgever let op je personeel. Over een paar jaar kom je mensen tekort. ook het bedrijfsleven. En dan heb je spijt van die ene procent nu.

 3. Volgens mij kan je beter het wachtgeld voor de wethouders afschaffen!!

 4. Ik verneem nu dat dem. minister Spies samen met nog een passant Van den Burg, het beste voor hebben met ………….. ja met wie eigenlijk?
  Ontspeend – gelijk de VNG – van elke (middel)lange termijnvisie opereren. Personen lenen zich goed voor een snelle missie. Kunduz?!!

 5. Wat voor een zooi is er bezig met deze CAO.
  Loonsverlaging?
  Laten eerst alle (demissionair) ministers inleveren. Dan zien we verder.

 6. Met zo’n wethouder heb je geen vijanden meer nodig. Hij zal de salarissen van de wethouders wel buiten beschouwing laten.
  Bij de postbezorgers hebben ze zo’n voorstel ook al eens gehad en toen werden er even goed mensen ontslagen. Kansloze missie.

 7. Minder salaris …. minder werken !
  Dan maar een 32 urige werkweek.
  Dan kunnen we in ieder geval nog elders
  bijklussen!

 8. Jack AEP op

  Wordt eens tijd dat we allemaal de realiteit onder ogen zien en niet op een linkse manier blijven denken dat het niet op kan en dat we gewoon door moeten blijven modderen. Wordt eens wakker allemaal en besef dat jullie het hartstikke goed hebben in verhouding met mensen die zomaar ontslagen kunnen worden omdat het in de diverse bedrijven niet goed gaat. De ongelooflijke bescherming van jullie baan vastheid is niet meer van deze tijd. Als je dit onredelijk vindt ga dan eens in de echte wereld solliciteren.

 9. Beste Jack AEP,
  Ambtenaren kiezen bewust voor een publieke functie. Deze publieke functie betekent wel minder loon tov een vergelijkbare functie in het bedrijfsleven, het moeten verdedigen waarom je ambtenaar bent en dus dat je niet lui bent en geen geitenwollensokken draagt. Daar staat tegenover dat je niet zo makkelijk ontslagen kunt worden , meer vrijheid hebt wat betreft balans werk- priv? (kost je wel loon) en meer inhoud in het werk dan alleen voor het maximale winst gaan.

  Jij mag eens wakker worden en inzien dat een publieke functie veeleisend is en overgeleverd is aan de grillen van de politiek, waarvoor ook jij kiest!

  Dus als er bezuinigd wordt voelen de ambtenaren dat, in mijn stad moeten er 400 weg op een bestand van 1800! Bedrijven moeten ook een salaris verhoging doorvoeren (index) en daar wordt niet aan getornd wat daar gaat het bedrijf over en niet de minister.

  Dus jouw betoog dat ambtenaren beschermd worden is onterecht. P.s. weet jij hoeveel ambtenaren uit de “echte” wereld komen? Meer dan jij denkt!

  Ik vind overigens dat een nullijn voor ambtenaren in ruil voor baanzekerheid prima! Daarmee voorkom je bij een aantrekkende economie dat de goede mensen toch voor het geld kiezen en niet bij de overheid gaan werken.

 10. De CAO loopt toch tot 31 dec 2012. Het is dus allemaal reparatie met terugwerkende kracht.
  Na 1 januari 2013 kunnen ambtenaren op de nullijn worden gezet. Mevrouw Spies realiseert zich nu pas dat een aantal ambtenaren (onder ander de politie) geen loonsverhoging krijgen. Het zou fantastisch zijn als de kandidaat CDA partijleider het hele verhaal zou vertellen!!!

 11. Ik vrees dat deze wethouder met twee petten op zit en vooral met die van Amsterdam. Daar zijn immers veel te veel gemeenteambtenaren aanwezig en daar moeten misschien wel duizenden banen verdwijnen. Door de lonen te verlagen kan Amsterdam de ontslagpijn wat verzachten, maar dan wel over de ruggen van alle andere ambtenaren. Dus dat dreigen met ontslag doet hij om zijn eigen (op de wip staande) ambtenaren te kalmeren.

 12. “Behoud van banen is belangrijker dan loonstijging.” Volgens mij kan deze Amsterdamse wethouder beter zijn eigen organisatie tegen het licht houden, grote kans dat daar overbetaalde interimmers aan het werk zijn of verzonnen arbeidsplaatsen. En dat allemaal in een tijd dat er gepraat wordt over een normalisering van de ambtenarenstatus. Juist ja, zo maak je werk bij de overheid erg aantrekkelijk mensen…

 13. Ambtenaren mogen niet worden gestraft omdat zij de publieke zaak dienen. Zij worden reeds in voldoende mate met jegens hen geldende soberheid geconfronteerd.
  Minister Spies – die lijstrekker wil worden van het CDA – behoort niet met ongepast ewaarschuwingen over onthoudingen van midelen aan het gemeentefonds te komen. De gemeenten moeten zelf hun personeelsbeleid kunnen voeren, o.a. om te voorkomen dat zij – in een tijd van pensioenering van ambtelijke steunpilaren – onvoldoende kwaliteit in huis hebben en dure adviezen moeten inkopen, dan wel extrenen moeten inhuren. Paarden moeten voor de wagen gespannen kunnen worden en niet erachter.
  Laat de overheid vertsandig met zijn geld omgaan en derhalve goed met zijn ambtenaren omgaan, in het algemeen belang.

 14. Als je problemen wilt oplossen moet je dan, ook als overheid, niet eerst kijken naar de oorzaken ervan?
  Overheidstekorten worden vooral veroorzaakt op dit moment door de economische crisis die voor gemeenten leidt tot dalende inkomsten uit vastgoed en stijgende uitgaven omdat meer mensen in de bijstand en de schuldhulpverlening terecht komen. Het salaris van de ambtenaren heeft hier dus niks mee te maken. Voorzover gemeenten niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor het aanpakken van die oorzaken ligt het m.i. voor de hand dat de rijksoverheid bijspringt om de tekorten op te heffen. Gemeenten moeten in staat gesteld worden om de toenemende taken met kwalitatief goed personeel uit te blijven voeren; daarbij past een redelijke salarisverhoging om de aanvallen op de koopkracht (zeker ook van de Kunduz-coalitie) te kunnen opvangen.

 15. Nullijn is acceptabel bezien in het grotere geheel, maar dan wel vanaf 2013.
  Enne….is het de bedoeling van Spies om nu ook de riante CAO voor Rijksambtenaren die nog loopt op dezelfde wijze open te breken?

 16. De beste Dhr. van der Burg wil zeker zelf geen loonsverhoging…ach, daar merkt hij ongetwijfeld weinig van want op een zeer boven modaal salaris merk je het echt niet als de BTW 2% omhoog gaat, de diverse belastingen flink hoger worden, premies omhoog gaan enz.
  Een alleenstaand modaal verdiener kan nu al maar net rondkomen, laat staan als de lonen omlaag gaan en de uitgaven omhoog.

  Dit betekend meer werk voor de schuldhulpverlening.

 17. Eric vd Burg (VVD)
  Houd er geen rekening mee dat veel gemeenten door te lage lonen geen vakspecialisten meer kan krijgen. Ja jaren lang
  inhuren dan maar! Dat is echt veel goedkoper…Waarom wel geld uitgeven aan de externe bureau’s maar niet aan eigen personeel?
  Dat past waarschijnlijk meer in het beleid van de VVD.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden