Geen nullijn door snijden in secundaire arbeidsvoorwaarden

1

Het bevriezen van ambtenarensalarissen schaadt de koopkracht, concludeert het CPB. Het versoberen van secundaire arbeidsomstandigheden is volgens het bureau een beter idee.

Het advies is de nullijn voor ambtenaren te versoepelen, staat in de Macro Economische Verkenningen 2014 (zie bijlage) van het Centraal Planbureau (CPB), een rapport dat hoort bij de plannen die het kabinet presenteert op Prinsjesdag.

Via de zogeheten loonsombenadering, door een uitruil tussen versoberring van de secundaire arbeidsvoorwaarde en de beperking van contractloonstijging, is de macro-economische pijn te verzachten. Reiskostenvergoeding, studie- en verlofregelingen. Op dat soort arbeidsvoorwaarden is te bezuinigen, staat in de verkenningen.

Cao
Het is een plan, maar wel een waarvoor overleg tussen werkgevers en werknemers nodig is. Dat betekent onderhandelingen over cao’s. Daarom is het idee niet cijfermatig verwerkt in het rapport. Wel ingeboekt zijn de besparingen door de nullijn: 750 miljoen euro.

Het CPB schrijft dat het bevriezen van salarissen een tijdelijke besparing oplevert. “Daarna treedt er waarschijnlijk een inhaaleffect op, omdat de arbeidsmarkt een markt is, waar lonen als gevolg van vraag en aanbod tot stand komen”, is de conclusie.

“Er zijn geen aanwijzingen dat ambtenarensalarissen op dit moment structureel hoger zijn dan die in de markt. Ervaringen uit het verleden leren dat eenzijdig verlagen van ambtenarensalarissen ten opzichte van de markt na verloop van enkele jaren volledig ongedaan worden gemaakt. Hierdoor blijven ambtenarensalarissen niet structureel achter bij de loonontwikkelingen in de marktsector.”

Door een langjarige nullijn zal het een tijd duren voor de maatregel effect sorteert. Een deel van de inhaal van de nullijn doet zich waarschijnlijk in 2017 voor.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

1 reactie

  1. Hoezo is dat geen nullijn? Je krijgt er geen cent extra bij. Het kost je je secundaire arbeidsvoorwaarden. Dus wat schiet je er eigenlijk mee op? Dit klinkt leuk maar het is niets.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden