VNG: ‘flexibele schil’ bij gemeenten gewenst

0

Gemeenten hebben behoefte aan ‘een flexibele schil’. Dit zegt de VNG in reactie op berichtgeving van de NOS dat 85% van de gemeenten gebruik maakt van payrollers.

Uit de ‘Personeelsmonitor gemeenten 2014‘ blijkt volgens de VNG dat de uitgaven van gemeenten aan externe inhuur een dalende trend laten zien. Deze externe inhuur door gemeenten betreft naast uitzendkrachten dus ook payrollers. De VNG stelt dat gemeenten een behoefte hebben aan wat zij noemt een ‘flexibele schil’ en reageert op berichtgeving van de NOS. Hierin wordt  gesteld dat in 85 procent van alle gemeenten payrollers werken.

Fluctuaties in werkaanbod en veranderende omstandigheden

De VNG: “Gemeenten hebben behoefte aan een flexibele schil. Flexibele arbeidsrelaties kunnen een passend middel zijn om te kunnen inspelen op fluctuaties in het werkaanbod en veranderende omstandigheden. Tevens kan een dergelijke arbeidsrelatie maatwerk bieden voor medewerkers en werkdruk voorkomen. Daarnaast zoeken gemeenten naar het creëren van nieuwe functies om te voldoen aan de taakstelling als het gaat om het maken van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij deze zoektocht moet de werkzaamheden wel gecontinueerd worden”.

Payroll
De VNG en de vakbonden hebben in juni 2014 een cao afgesloten waarin partijen aangeven dat oneigenlijk gebruik van bepaalde vormen van flexibele arbeidsrelaties moet worden voorkomen. Hiertoe is een onderzoek gestart. VNG: “Payroll is een van de wettelijk toegestane vormen van flexibele arbeid waar gemeenten voor kunnen kiezen”.

Ketenbepaling wordt aangescherpt

In het Sociaal Akkoord van 2013 is afgesproken dat de ketenbepaling (op grond waarvan een werknemer na drie opeenvolgende contracten recht heeft op een vaste aanstelling) in het BW moet worden aangescherpt. Deze wetswijziging  wordt als onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 van kracht. In de rechtspositie voor gemeenteambtenaren is een identieke regeling opgenomen die ook per 1 juli 2015 van kracht wordt. De vakbonden en de VNG hebben hier vorig jaar al overeenstemming over bereikt in de Cao gemeenten 2013-2015.

Ontslagvergoeding

Mensen met een tijdelijk contract krijgen vanaf 1 juli recht op een ontslagvergoeding als ze minstens twee jaar in dienst zijn geweest en de arbeidsovereenkomst is geëindigd op initiatief van de werkgever.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden