Ambtenaar wordt steeds ouder

3

Er zit weer beweging in de arbeidsmarkt voor gemeenteambtenaren. Maar wel één die er voor zorgt dat er meer externe inhuur is en de gemiddelde leeftijd blijft stijgen.

Dit blijkt uit de personeelsmonitor van het a+o fonds.

48,3 jaar dat is de gemiddelde leeftijd binnen het gemeentehuis. Dat was vorig jaar 48,1 jaar en 2011 nog 46,3. Dus ondanks dat er al jaren wordt gewaarschuwd voor de vergrijzing van de werknemers bij de gemeente en ondanks de roep om verjonging neemt de leeftijd alleen maar toe.

Voor jongeren blijkt sowieso nog steeds weinig plaats bij gemeenten, 11% van de werknemers is jonger dan 35 jaar. ‘Te weinig vacatures’, concludeert het rapport. Dat verder stelt dat de lokale overheid niet genoeg bekendheid heeft onder jongeren als mogelijke interessante werkgever en, als open deur, dat jongeren te weinig ervaring hebben. Zeventig procent van de gemeenten zegt wel degelijk beleid te hebben om jongere werknemers aan zich te binden. Een klein succes is dat de instroom in de leeftijd van 25 tot 35 jaar iets is gestegen. Maar die cijfers vallen weg tegen de instroom van oudere werknemers die meer steeg. Een nieuwe werknemer bij de gemeente is namelijk 45 jaar.

Externen
De omvang van de externe inhuur van personeel stijgt voor het derde jaar op rij. 15% gaat bij gemeenten ‘op’ aan externen. Als schuldige worden de decentralisaties aangewezen, vooral daarvoor is externe inhuur nodig. Inhuur ter ondersteuning van de bedrijfsvoering is exceptioneel gestegen. Er zijn vooral heel veel meer uitzendkrachten nodig bij gemeenten.

Ziek

Ook het ziekteverzuim blijft een zorgenkindje. Op zich blijven de percentages stabiel maar liggen die el nog steeds ver boven het landelijke gemiddelde (5,3% versus 3,9%). Positief is dan wel dan langdurig verzuim aan het afnemen is.

Conclusie

Het A+O fonds is gematigd positief over de ontwikkelingen. Vooral het feit dat de arbeidsmarkt eindelijk van het slot lijkt te gaan stemt optimistisch. Gemeenten moeten nu wel “mogelijk maken om meer jongeren een plek te bieden in de gemeentelijke organisatie. Tegelijkertijd blijft het noodzakelijk volop te blijven investeren in de opleiding, ontwikkeling en mobiliteit van de huidige ambtenaren.”

.

Over Auteur

Avatar

3 reacties

 1. Avatar
  MG De Feyter op

  Inderdaad is hoge leeftijd van gemeenteambtenaren geen probleem op zich. Wel belangrijk om ook jongeren in de gemeentelijke organisatie te hebben om zo een natuurlijke verbinding te hebben met jongeren in de samenleving.
  Nog belangrijker is het stimuleren van de samenwerking tussen jongere en oudere medewerkers. Daarom organiseert het A+O fonds Gemeenten vandaag, 14 juni van 14:30-17:00 een HR-college met Aart Bontekoning over generatiemanagement in Amsterdam in Pakhuis de Zwijger. Er zijn nog een paar plaatsen vrij, dus werk je bij de overheid en wil je hierover meer weten? Kom en schuif aan vanmiddag!

 2. Avatar
  GJM Boekenoogen op

  Ik ben het met van Os eens dat de gemiddelde leeftijd best meevalt.
  Leeftijd is natuurlijk alleen maar een indicator en nooit een probleem op zich. De vraag is dan, wat is het belangrijkste onderliggende probleem? Hebben gemeenten een probleem met te weinig kennis, kunde, wendbaarheid, gelukkige medewerkers?
  Ik ben benieuwd!

 3. Avatar
  J.C. van Os op

  Logisch dat de ambtenaar ouder wordt. Na afschaffing van de Vut en de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd.
  De ouderdom valt trouwens mee. Uitgaande van start met 21 jaar en pensioen met 67 is de gemiddelde leeftijd 44 jaar. Uitgaande van de beroepsbevolking die meer ouderen kent dan jongeren is de gemiddelde leeftijd normaal te noemen.

  Raar dat men vindt dat men langer moet doorwerken maar tegelijkertijd zeurt dat de gemiddelde leeftijd omhoog gaat.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden