Personele bezetting bij gemeenten blijft stijgen

0

Vooral door de uitbreiding van taken en een toename van budget, is vorig jaar de personele bezetting bij gemeenten opnieuw toegenomen. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor 2017 van het A+O fonds Gemeenten.

In 2016 nam de totale bezetting voor het eerst sinds 2009 toe, maar dat kwam vooral door toename van personeel bij de G4. Vorig jaar was de stijging volgens de Personeelsmonitor 2017 over de hele linie te zien, met 2,2 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De meeste groei is opnieuw bij de G4, hier steeg de bezetting met 4,6 procent. Bij de op dat moment 388 gemeenten werkten in 2017 160.810 mensen.

Bezetting toegenomen

Van de gemeenten die deelnamen aan het jaarlijkse personeelsonderzoek van het A+O fonds geeft 60 procent aan dat de bezetting in 2017 is toegenomen. De belangrijkste redenen zijn nieuwe taken en een stijging van het budget. Ruim 48 procent verwacht dat de groei doorzet en de formatie in 2018 zal toenemen, bijna 40 procent denkt dat deze gelijk zal blijven.

Afname

Slechts 13 procent van de gemeenten denkt dat de bezetting in 2018 afneemt. In 2017 was dit bij 18 procent van de gemeenten het geval. De belangrijkste redenen voor deze afname waren volgens het onderzoek afgestoten taken dan wel privatiseren, openstaande vacatures die nog niet ingevuld zijn, natuurlijk verloop en fusies.

Flexibel

Van het toegenomen personeel wordt een steeds groter deel flexibel ingezet. Deze trend zet zich voort en het aandeel is verder gestegen, van 17 naar 20 procent. Opvallend is dat bijna de helft (49 procent) van de gemeenten het beleid juist richt op het verkleinen van het flexibele deel van de bezetting. De uitgaven aan externe inhuur blijven sinds 2013 stijgen. In 2017 besteedden gemeenten hier 17 procent van de totale loonsom aan.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden