Bezwaren tegen ondergrondse afvalcontainers weggevaagd

0

Utrechters die bezwaar maakten tegen het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers in de stad, vingen deze week bot bij de Raad van State. De hoogste bestuursrechter beoordeelt de klachten van de bewoners als ongegrond.

De bezwaarmakers betoogden ‘dat de oude wijken van Utrecht niet geschikt zijn’ voor het gevoerde beleid. Onder de noemer van ‘Het Nieuwe Inzamelen’ wil de domstad meer afval scheiden, onder meer door de inzameling van restafval te verplaatsen naar ondergrondse containers. Het inzamelen van restafval via zakken of kliko’s aan huis komt daarmee grotendeels ten einde.

Geen meerwaarde

Bewoners kunnen wel kliko’s krijgen voor papier, gft en plastic, maar dat geldt niet voor grote delen van de oude wijken, die hiervoor ongeschikt zijn. De verandering daar bestaat er voornamelijk uit dat het restafval niet meer wordt opgehaald. Dit zou in strijd zijn met de beleidsnota van de gemeente en bovendien ‘geen meerwaarde’ hebben, omdat achteraf scheiden van afval beter zou werken, aldus de tegenstanders.

College heeft beleidsruimte

De raad veegt echter de vloer aan met de bezwaren. ‘Bij het bepalen via welk inzamelmiddel of welke inzamelvoorziening het inzamelen van restafval plaatsvindt, heeft het college beleidsruimte,’ stelt de bestuursrechter voorop. ‘De keuze voor meer bronscheiding is door de raad, na afweging van de betrokken belangen, gemaakt. Dat ook voor nascheiding van het afval kan worden gekozen, zoals appellanten betogen, maakt de afweging op zichzelf niet onredelijk.’

Ook andere bezwaren, zoals de vrees voor stank- en geluidsoverlast en verlies van parkeerplaatsen, konden de Raad van State niet overtuigen. Zo voerden de bewoners aan dat er vaak afval naast de containers wordt geplaatst. Dat zou echter een kwestie zijn van gebrekkige handhaving, wat volgens de raad niet de rechtmatigheid van het besluit als zodanig aantast.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden