Omgevingswet-ict kost jaarlijks 47 miljoen

0

“Minder regels en een mooiere leefomgeving dankzij Omgevingswet”, stelt het persbericht van het ministerie. Hier hangt dan wel een prijskaart aan.

Het nieuwe digitale stelsel voor de Omgevingswet kost ongeveer 215 miljoen euro, waarvan 85 miljoen voor rekening van gemeenten, provincies en waterschappen. Dit zijn opstartkosten. Voor de exploitatie en doorontwikkeling is jaarlijks 47 miljoen euro nodig voor.

Tegenover die kosten staan baten van naar schatting 327 miljoen, schrijft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) in een brief aan de Tweede Kamer (zie bijlage). Het digitale stelsel gaat de Laan van de Leefomgeving heten. Een goede investering, aldus minister Schultz van Haegen. Deze laan moet ook het bedrijfsleven ten goede komen.

Het is een lange brief. De minister geef antwoorden op 900 vragen. “Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien”, stelt Schultz van Haegen. “De wet bundelt alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving. Geen 24 wetten meer, maar 1.”

AMvB’s Omgevingswet
Een burger of bedrijf hoeft niet meer allerlei sectorale AMvB’s te doorzoeken om te bepalen welke eisen van toepassing zijn op zijn initiatief, staat in de brief aan de Kamer. “Concreet betekent dit een stelsel met vier nieuwe AMvB’s:

  1. Het Omgevingsbesluit bevat zowel algemene als procedurele bepalingen die voor alle doelgroepen relevant zijn, dus voor zowel burgers en bedrijven, als overheden.
  2. Het Besluit kwaliteit leefomgeving stelt inhoudelijke normen aan het handelen van bestuursorganen.
  3. Het Besluit activiteiten leefomgeving stelt algemene, rechtstreeks werkende regels aan met name milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten in de leefomgeving. Dit besluit is gericht op iedereen die deze activiteiten uitvoert, maar met name op bedrijven.
  4. Het Besluit bouwwerken leefomgeving stelt algemene, rechtstreeks werkende regels aan bouwwerkgerelateerde activiteiten in de leefomgeving. Ook dit besluit is gericht op iedereen die deze activiteiten uitvoert, met name op burgers en bedrijven.”

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden