Opinie Vijf feiten over duurzame energie

1

Het gaat goed met zonne-energie. Het Internationaal Energieagentschap maakte in oktober bekend dat Nederland bij de landen hoort met de grootste vraag naar zonnepanelen, naast België en Australië. Waarmee moeten gemeenten en andere partijen rekening houden om deze kansen te verzilveren? 

Aangeboden door:

 

Obton 

Silkeborgvej 2

DK-8000 Aarhus C

Denemarken

De vooruitzichten zijn om te beginnen gunstig: het agentschap voorspelt een wereldwijde groei van 50 procent in de komende vijf jaar. Begin oktober werd er een bijeenkomst over samenwerking met betrekking tot duurzame energie tussen Nederland en Denemarken georganiseerd, die plaatsvond op de Deense ambassade in Den Haag. Verschillende partijen gingen met elkaar in discussie over het belang van duurzame energie, over de valkuilen en de oplossingen. Sprekers waren Bert Roukens (Ministerie van Economische Zaken en Klimaatbeleid), Ben Voorhorst (TenneT), Wiep Folkerts (TNO) en Anders Marcus (Obton). Vijf feiten over duurzame energie.

Zonne-energie draagt significant bij aan de doelen van Parijs

In het Klimaatakkoord van Parijs is opgenomen dat in 2035 37 procent, en in 2050 zelfs 100 procent van de energie duurzaam moet zijn. Omdat het merendeel van de energie nu wordt gegenereerd uit fossiele brandstoffen is dat een grote uitdaging. Uit onderzoek van Obton blijkt dat zonne-energie een aantrekkelijke oplossing is voor het behalen van deze doelen, omdat het weinig risico met zich meebrengt: stroom opgewekt uit zonneparken heeft vaak een vaste prijs, en door minimale fluctuaties in zonnestraling en de algemene betrouwbaarheid van de PV-systemen kunnen de productie van zonne-energie en de inkomsten goed worden voorspeld.

In het nieuws: het elektriciteitsnet is vol

Er is veel te doen over de toenemende problemen met de grootte van het elektriciteitsnet. Door de snelgroeiende vraag naar onder meer zonneparken, datacenters en energie-intensieve sectoren zoals glastuinbouw, raakt het elektriciteitsnet op steeds meer plekken vol. Het Nederlandse systeem is niet op deze snelle en impactvolle ontwikkelingen ingericht. Er worden veel grote investeringen te doen om meer ruimte vrij te maken. Op 7 oktober maakte Tennet bekend nog eens 215 miljoen euro in het elektriciteitsnet te investeren, bovenop de miljarden die al eerder werden aangekondigd. Hierdoor komt er extra capaciteit op het stroomnet voor 7 miljoen zonnepanelen – een gunstig vooruitzicht dus.

Veel zonneprojecten worden deels gefinancierd met crowdfunding

Bij veel duurzame zonne-projecten is het mogelijk om te investeren via crowdfunding. Hierbij wordt jaarlijks rendement uitgekeerd, op basis van de productie van het project. Op deze manier worden burgers betrokken bij het verduurzamen van het opwekken van energie en halen ze er rendement uit zonder dat ze zelf zonnepanelen hoeven te plaatsen. Obton werkt graag op deze manier samen, omdat het crowdfunden van zonne-energie de financiering van duurzame energie heel democratisch maakt. Het is een investering die zowel het klimaat als de investeerder ten goede komt. Zonne-energie is op veel manieren ideaal om in te investeren, omdat het weinig risico met zich meebrengt.

Crowdfundingplatform Zonnepanelendelen is een voorbeeld van een partij die dergelijke crowdfunding faciliteert. Veel investeerders werken met deze partij samen om een gedeelte van de financiering aan te vullen.

Zonneparken kunnen samengaan met een groene omgeving

Veel natuurbeschermers en ecologen vrezen dat de bouw van zonneparken funest is voor de natuur in de omgeving van het park. Het is vaak juist de bedoeling bij het aanleggen van zonneparken dat de landschappelijke invulling zo hoogwaardig is dat de biodiversiteit zal toenemen. Een voorbeeld hiervan is het zonnepark Hoogveld-Zuid in Uden, gerealiseerd door Obton. Het zonnepark bestaat uit 42.964 zonnepanelen met een totaal vermogen van 12.245 kWp, geplaatst op ongeveer 14 hectare. Het park is op 4 juli 2019 geopend en zorgt voor een hoeveelheid duurzame energie die vergelijkbaar is met het stroomverbruik van ruim 4000 huishoudens per jaar. Dit is 25 procent van de huishoudens in Uden. Bij het aanleggen van het zonnepark is veel rekening gehouden met het verbeteren van de omgeving. Zo fijn er veel faciliteiten gemaakt voor kleine zoogdieren, bijen en vogels. Er zijn ecologische verbindingszones aangelegd, vier poelen en kleine struweelbosjes, en er zijn een aantal poelen uitgegraven voor lokale amfibieën. Het zonnepark doet op deze manier op twee manieren zijn werk: het wekt schone energie op en bevordert biodiversiteit om het milieu in evenwicht te houden. Naturalis Biodiversity Center maakte op 15 oktober bekend dat zonneparken zelfs voor een toename in biodiversiteit kunnen zorgen, doordat er nieuwe insecten worden aangetrokken.

Zonneparken op het water

Omdat de ruimte voor het aanleggen van zonneparken op het land natuurlijk een limiet heeft, wordt er ook hard gewerkt aan een relatief nieuwe ontwikkeling: drijvende zonnepanelen. Een manier om dit in te zetten is door middel van kunstmatig aangelegde eilanden, zoals het Markermeer. Op de lange termijn zullen zonneparken op zee ook haalbaar worden. Dit brengt een kostenvoordeel met zich mee, omdat zonne-energie op water gemiddeld grootschaliger uitgevoerd kan worden dan zon op land. De grootste uitdagingen voor zon-op-waterprojecten zijn vooralsnog dat het lastig is om deze projecten aan te leggen in gebieden waar grote golven zijn. Daarnaast is het logistiek een uitdaging om de zonneparken goed te onderhouden, en de ecologische effecten op het water moeten goed worden onderzocht.

1 reactie

 1. Avatar
  Will Eisinga op

  er is nooit aandacht voor de financiele opbrengst van Zonneparken. de berekening gaat tot een opbrengst voor 4000 huishoudens. maar hoeveel geld levert een Zonnepark op.
  een huishouden gebruikt 700 euro stroom per jaar. 4000 x 700 euro is een opbrengst van
  2.8 miljoen euro per jaar. productie 30 jaar. opbrengst 84 miljoen euro met Zonnepark Uden.
  14 hectare produceert 84 miljoen euro. energie is rijkdom. ik kan deze berekening nergens vinden.
  Zonnepark Sappemeer 32.000 huishoudens. x 700 euro, opbrengst 22 miljoen euro per jaar.
  x 30 jaar is een opbrengst van 660 miljoen euro met Zonnepark Sappemeer.
  de opbrengst is geheim , waar kan ik deze berekeningen vinden?

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden