Voordeel zonnepanelen vanaf 2023 afgebouwd

1

Het kabinet houdt de zogeheten salderingsregeling voor zonnepanelen tot 2023 in stand. Dat is langer dan aangekondigd, en in lijn met de wens van onder andere gemeenten. Daarna wordt de regeling jaarlijks in stappen afgebouwd.

‘Het kabinet verwacht hiermee een eenvoudige, gebruiksvriendelijke regeling te realiseren waardoor het voor huishoudens financieel aantrekkelijk blijft om te investeren in zonnepanelen en tegelijkertijd overstimulering wordt voorkomen,’ schrijven minister Wiebes (Economische Zaken) en staatssecretaris Snel (Financiën) aan de Tweede Kamer.

Naar het volle pond

In 2031, zo is de bedoeling, moet de regeling zijn uitgefaseerd. Wie zelf stroom opwekt en teruglevert aan het net, betaalt daarover dan het volle pond aan belastingen. Nu geldt hiervoor nog een volledige fiscale vrijstelling. Onder de salderingsregeling is de vergoeding voor geleverde stroom daardoor gelijk aan de prijs voor afgenomen elektriciteit.

Het kabinet was eerder van plan de regeling al per 2020 op de schop te nemen. Dat leidde tot protest vanuit diverse hoeken, gesteund door gemeenten die een belangrijke taak hebben in de energietransitie. ‘Saldering is dé regeling voor grote groepen “gewone” burgers. Het creëert draagvlak en enthousiasme voor besparing. Nu de energietransitie moet versnellen is het niet verstandig het draagvlak onder de bevolking te verliezen,’ stelde de VNG.

‘Waarschijnlijk uitvoerbaar’

Wiebes ging toch aan de slag met een nieuwe regeling, maar die bleek zo complex dat hij al uitstel tot 2021 aankondigde. Uiteindelijk heeft het kabinet dus helemaal afscheid genomen van die koers en valt de keus op afbouw van het bestaande voordeel. Voor de Belastingdienst is deze variant ‘waarschijnlijk uitvoerbaar’, mits afnemers over een meter met dubbel telwerk beschikken. Wie die nog niet heeft, krijgt er een aangeboden.

De stroomprijs bestaat voor een groot deel uit overheidsheffingen, wat het voordeel van de huidige regeling aanzienlijk maakt. De energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie (ODE) tellen op tot zo’n 12 cent per kilowattuur, ongeveer de helft van de totaalprijs. De daling van de prijs van zonnepanelen zal het wegnemen van het belastingvoordeel compenseren, denkt het kabinet.

Budget hetzelfde

Bovendien is het de bedoeling dat stroom steeds minder en gas zwaarder wordt belast. Zelf opgewekte stroom die een huishouden niet teruglevert maar gebruikt, blijft gewoon vrijgesteld. Het kabinet weet nog niet hoe de afbouw van het voordeel over de teruglevering zal plaatsvinden, maar stelt dat het budget tot en met 2030 ongewijzigd blijft op circa 2,6 miljard euro over de hele periode.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

1 reactie

  1. Avatar

    En dan heb je als inwoner eens een voordeeltje en ben je ook nog duurzaam bezig, dan wordt het door het Rijk weer zo afgeroomd dat je per saldo weer slechter af bent. Gesteld wordt dat je in de toekomst de eigen opgewekte energie vrijgesteld blijft. Hopelijk wordt dat wel over het hele (belastingjaar) berekend en niet zoals nu het plan lijkt te zijn, per seconde. Want dan is de enige oplossing om een airco te installeren, voor zover er dan geen accusysteem is dat zelf opgewekte energie voor langere tijd kan opslaan.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden