Crisis verslechtert onderhoud aan wegen

0

Wegenbouwers waarschuwen voor gaten in lokale en provinciale wegen. Volgens hen besteden de lagere overheden door de crisis veel minder geld aan het onderhoud van de wegen dan vroeger.

Het Economisch Instituut voor de Bouw analyseerde de begrotingen van gemeenten en provincies en kwam tot de conclusie dat de budgetten voor het wegonderhoud sinds 2009 met 15 procent zijn gekrompen. Volgens het instituut wordt het door de slechte economische situatie de komende jaren er niet beter op.

Bouwend Nederland deed ook onderzoek, maar dan naar de kwaliteitsbeleving. Een kleine 60 procent van de ondervraagden geeft daarin aan dat de kwaliteit van regionale en lokale wegen (zwaar) achterblijft bij die van de rijkswegen. Een overgrote meerderheid van 90 procent is dan ook van mening dat er niet beknibbeld mag worden op onderhoud van de provinciale en lokale wegen, maar dat hier juist meer geld voor moet worden uitgetrokken. 

De vereninging waarschuwt daarom voor de ingrijpende gevolgen van onvoldoende onderhoud. Als hier teveel op wordt beknibbeld neemt het risico op afsluitingen of beperkingen op lokale en regionale wegen, bruggen en tunnels de komende jaren alleen maar toe. 

“Ik roep alle automobilisten op om te melden waar onderhoud en/of verbetering van de doorstroming dringend gewenst zijn,” zegt voorzitter Elco Brinkman. “Het gat in de begroting van gemeenten en provincies, mag niet het gat in de weg worden

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden